SCGP สร้างประสบการณ์ที่แตกต่างด้วย “SCGP-Inspired Solutions Studio” เบื้องหลังการพัฒนาโซลูชันด้านบรรจุภัณฑ์ครบวงจรตอบโจทย์ทุกความต้องการ

SCGP เผยโฉม SCGP-Inspired Solutions Studio สร้างประสบการณ์ที่แตกต่างในการออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ์ ด้วยการนำเสนอโซลูชันที่หลากหลาย จำลองบรรยากาศสถานที่จริงเพื่อให้เห็นภาพการใช้งานบรรจุภัณฑ์ประเภทต่าง ๆ ชูความพร้อมด้านทีมออกแบบมืออาชีพและนักวิจัยเพื่อตอบสนองความต้องการเฉพาะตัวของลูกค้า พร้อมโชว์ยอดขายบรรจุภัณฑ์จากการนำเสนอโซลูชัน 15,000 ล้านบาทหรือกว่าร้อยละ 20ของรายได้รวม 9 เดือนแรกปีนี้

นายสุชัย กอประเสริฐศรี ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ กิจการบรรจุภัณฑ์จากเยื่อและกระดาษ บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน) หรือ SCGP เปิดเผยว่า SCGP มีการดำเนินงานที่กว้างขึ้น ทำให้มีลูกค้าใหม่ ๆ และหลากหลาย รวมถึงปัจจัยภายนอกที่มีเทรนด์ต่าง ๆ เกิดขึ้นมากมาย ไม่ว่าจะเป็น การเติบโตของธุรกิจอีคอมเมิร์ซการขยายตัวของผู้บริโภคในภูมิภาคอาเซียน ไลฟ์สไตล์ผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป และการใส่ใจต่อการรักษาสิ่งแวดล้อมที่เข้ามามีบทบาทต่อการพัฒนาบรรจุภัณฑ์เพิ่มขึ้น ส่งผลให้ผู้ผลิตบรรจุภัณฑ์จะต้องตอบสนองความต้องการของลูกค้าแต่ละรายที่มีลักษณะเฉพาะตัว SCGP จึงต้องไปให้เร็วและปรับการดำเนินงานเชิงรุกผ่านกลยุทธ์ การทำงานแบบใกล้ชิดลูกค้า (Customer-centricity) ในการคิดและพัฒนาบรรจุภัณฑ์และบริการเพื่อให้สามารถตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าได้อย่างครอบคลุม

และเพื่อใกล้ชิดและส่งมอบโซลูชันที่ตอบโจทย์ลูกค้าให้มากยิ่งขึ้น บริษัทฯ จึงเปิดดำเนินการ SCGP-Inspired Solutions Studio ภายในนิคมอุตสาหกรรมนวนคร จังหวัดปทุมธานี เพื่อให้ลูกค้าได้สัมผัสประสบการณ์ที่แตกต่างในการนำเสนอสินค้าและบริการด้านบรรจุภัณฑ์แบบครบวงจร ตลอดจนทำความเข้าใจกับโซลูชันต่าง ๆ ของ SCGP เช่น โซลูชันสำหรับเศรษฐกิจหมุนเวียนโซลูชันสำหรับงายย่อยโซลูชันเพื่ออำนวยความสะดวกโซลูชันบรรจุภัณฑ์อัจฉริยะโซลูชันสำหรับธุรกิจอีคอมเมิร์ซโซลูชันด้านกิจกรรมการตลาด เป็นต้น

SCGP-Inspired Solutions Studio แบ่งพื้นที่เป็น 8 โซน ประกอบด้วย (1) The Unbounded Journey นำเสนอที่มาและการพัฒนาของ SCGP ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา (2) The Unique Solutions นำเสนอ Value Chain ของ SCGP ที่มีครบครันตั้งแต่บรรจุภัณฑ์ขั้นต้นถึงบรรจุภัณฑ์ขั้นปลาย และ Solutions ทั้ง 6 รูปแบบ (3) The Everyday Life นำเสนอสินค้าและบริการด้านบรรจุภัณฑ์ที่เกิดจากการศึกษาความต้องการเชิงลึกของผู้บริโภค รวมถึงนำเสนอนวัตกรรมด้าน บรรจุภัณฑ์ สินค้าไลฟ์สไตล์และการดีไซน์กระดาษบรรจุภัณฑ์เป็นเฟอร์นิเจอร์เพื่อโชว์ศักยภาพการออกแบบและผลิตที่หลากหลาย (4) The Latent Answers จำลองบรรยากาศซูเปอร์มาร์เก็ตที่รวบรวมสินค้าต่าง ๆ ในบรรจุภัณฑ์ที่ผลิตจาก SCGP (5) The Total E-commerce Solutions จัดแสดงบรรจุภัณฑ์สำหรับธุรกิจอีคอมเมิร์ซ (6) The Logistics Value Creation จำลองบรรยากาศการใช้งานบรรจุภัณฑ์เพื่อการขนส่งรูปแบบต่าง ๆ (7) The Attractionนำเสนอเทคโนโลยีด้านการพิมพ์ที่ทันสมัย และ (8) The Exhibition นำเสนอโซลูชันด้านการจัดแสดงสินค้าและกิจกรรมการตลาดแบบครบวงจรในรูปแบบ Green Exhibition ที่ช่วยลดปริมาณขยะและนำกลับมาหมุนเวียนใช้ใหม่ได้อีก

ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ กิจการบรรจุภัณฑ์จากเยื่อและกระดาษ SCGP กล่าวเพิ่มเติมว่า “จุดเด่นของ SCGP คือ ความเข้าใจในปัญหาของลูกค้าและความสามารถในการส่งมอบโซลูชันด้านบรรจุภัณฑ์ที่ครบวงจร และตรงกับความต้องการของลูกค้า โดยบริษัทฯ ได้วางกระบวนการทำงานอย่างเป็นระบบ ตั้งแต่การรับโจทย์จากลูกค้า นำเสนอไอเดียและโซลูชัน จัดทำสินค้าตัวอย่างจนได้ชิ้นงานที่ตรงกับความต้องการของลูกค้า การมีทีมงานที่มีความพร้อมทั้งบุคลากรและเทคโนโลยีอย่างศูนย์พัฒนาผลิตภัณฑ์และเทคโลยี เพื่อคิดค้นนวัตกรรมบรรจุภัณฑ์ต่าง ๆ โดยมีนักวิจัยและพัฒนาจำนวนมากกว่า 90 คน ซึ่งทำการค้นคว้าและพัฒนาครอบคลุมตั้งแต่นวัตกรรมของธุรกิจต้นน้ำไปจนถึงปลายน้ำ และนักออกแบบมืออาชีพจำนวน 36 คน ที่พร้อมสร้างสรรค์และให้บริการแก่ลูกค้า รวมถึงการลงทุนเครื่องจักรและเทคโนโลยีที่ล้ำสมัยอย่างต่อเนื่อง และการสร้าง SCGP-Inspired Solutions Studio แห่งนี้ จะยิ่งช่วยเพิ่มประสบการณ์ให้แก่ลูกค้าให้มากยิ่งขึ้นไปอีก ในการเพิ่มโอกาสได้สัมผัสกับโซลูชัน รวมถึงการออกแบบบรรจุภัณฑ์ประเภทต่าง ๆ และนวัตกรรมด้านบรรจุภัณฑ์ที่ SCGP สามารถสร้างสรรรค์เพื่อตอบโจทย์ความต้องการในหลากหลายมิติ อาทิ ฟังก์ชันใช้งาน ตอบโจทย์ด้านการตลาด คำนึงการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม และการสร้างมูลค่าเพิ่มแก่สินค้า”

“ปัจจุบัน SCGP มีการนำเสนอบรรจุภัณฑ์และโซลูชันแบบครบวงจรให้แก่ลูกค้าในหลากหลายกลุ่มตั้งแต่ผู้ประกอบการรายย่อย SME ลูกค้าองค์กร รวมไปถึงลูกค้าแบรนด์ชั้นนำระดับโลก สามารถสร้างยอดขายประมาณ 15,000 ล้านบาท หรือกว่าร้อยละ 20 ของรายได้รวมในช่วง 9 เดือนแรกปี 2563 ที่ผ่านมา และ SCGP-Inspried Solutions Studio แห่งนี้ได้รับผลตอบรับที่ดีมาก ลูกค้าที่เข้าเยี่ยมชมกว่าร้อยละ 90 มีความพึงพอใจมาก ซึ่งเรามองว่า นอกจากลูกค้าจะได้รับประโยชน์จากสตูดิโอแห่งนี้ที่เป็นศูนย์รวมโซลูชันและนวัตกรรมบรรจุภัณฑ์ต่าง ๆ แล้ว ยังถือเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยขับเคลื่อนและเพิ่มศักยภาพในการออกแบบบรรจุภัณฑ์และเพิ่มความน่าสนใจให้อุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ ตลอดถึงการเพิ่มความก้าวหน้าของบรรจุภัณฑ์ในปัจจุบันและอนาคตอีกด้วย” คุณสุชัย กล่าวเพิ่มเติม

ที่มา: เอ็ม ที มัลติมีเดีย

Symbol: SCGP