ไทยพาณิชย์ จับมือ VISTEC เปิดภารกิจ “MISSION X” หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง ผสานเครือข่ายแม่ทัพธุรกิจไทยเสริมแกร่งองค์กรด้วยเทคโนโลยี

ธนาคารไทยพาณิชย์ ต่อยอดความแข็งแกร่งด้าน Digital Transformation จับมือ สถาบันวิทยสิริเมธี หรือ VISTEC พัฒนาโครงการ “MISSION X” The Boot Camp of Advanced Corporate Transformation หลักสูตรลับคมวิสัยทัศน์ทลายขีดจำกัดทางด้านดิจิทัลสำหรับผู้นำองค์กรธุรกิจแถวหน้าของประเทศ ผ่าทางตันเศรษฐกิจสู่การเติบโตแบบยกกำลัง (Exponential Growth) ชูเป้าหมายสร้างผลลัพธ์ 3 แกนหลัก ประกอบด้วย 1. Exponential Traits – ก้าวข้ามลักษณะทางกายภาพด้วยฐานความคิดทางเทคโนโลยี 2. Exponential Tech -ใช้พลังของเทคโนโลยีสร้างผลลัพธ์ที่เติบโตแบบก้าวกระโดด และ 3. Exponential Blueprint จัดทำแผน Digital Transformation ขององค์กรเพื่อนำไปใช้กับธุรกิจจริง ระดมสุดยอดกูรูด้านเทคโนโลยีและธุรกิจถ่ายทอดองค์ความรู้และเป็นที่ปรึกษาช่วยตอบโจทย์แต่ละองค์กรแบบตัวต่อตัว นำร่อง Mission X รุ่นที่ 1 เจาะกลุ่มผู้นำธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม และเตรียมแผนขยายผลสู่อุตสาหกรรมอื่นครอบคลุมกลุ่มอุตสาหกรรมโรงแรม อุตสาหกรรมค้าส่ง-ค้าปลีก และอุตสาหกรรมการก่อสร้าง ในรุ่นต่อไป

นายอาทิตย์ นันทวิทยา ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและประธานกรรมการบริหาร ธนาคารไทยพาณิชย์ กล่าวว่า ในช่วงเวลาเพียงไม่กี่ปีที่ผ่านมา กระแสคลื่น Disruptive Technology ได้ถาโถมเข้าใส่ทั่วทุกพื้นที่ของโลก สั่นคลอนบริบททางสังคมและเศรษฐกิจครั้งใหญ่ ธุรกิจแบบดั้งเดิมได้รับผลกระทบและเริ่มถูกแทนที่ด้วยธุรกิจรูปแบบใหม่ที่ใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีในการพัฒนาสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์และบริการในแบบที่ไม่เคยมีมาก่อน ธนาคารไทยพาณิชย์ ถือเป็นองค์กรแรกๆ ของประเทศไทยที่เริ่มเขย่าตัวเองด้วยการทำ Digital Transformation สั่งสมประสบการณ์ในการลองผิดลองถูกมาอย่างต่อเนื่อง ถึงวันนี้ได้เห็นผลลัพธ์ต่อธุรกิจอย่างเป็นรูปธรรมแล้ว จึงต้องการส่งต่อแนวคิดและประสบการณ์ให้กับองค์กรธุรกิจอื่นๆ ในการปรับตัวให้สามารถเดินไปข้างหน้าพร้อมกับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาได้อย่างมั่นคง ธนาคารไทยพาณิชย์ และ สถาบันวิทยสิริเมธี (VISTEC) ได้ร่วมกันพัฒนาโครงการ “MISSION X” The Boot Camp of Advanced Corporate Transformation เพื่อสนับสนุนให้องค์กรชั้นนำของประเทศไทยสามารถปลดล็อคตัวเองออกจากรูปแบบธุรกิจเดิมๆ เปลี่ยนผ่านสู่ธุรกิจที่ใช้เทคโนโลยีชั้นสูงเพื่อสร้างผลิตผลที่สูงขึ้น ได้อย่างมีคุณค่า และยังเป็นกลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัลให้เกิดขึ้น เพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันของประเทศให้ก้าวต่อไปในระดับโลกได้อย่างยั่งยืน

ดร. ไพรินทร์ ชูโชติถาวร นายกสภาสถาบันวิทยสิริเมธี กล่าวว่า โลกในวันนี้จะไม่มีวันเหมือนเดิมอีกต่อไป ในยุคที่องค์ความรู้ทางด้านเทคโนโลยีใหม่ๆ ในระดับโลกเกิดขึ้นมากมาย และข้อมูลกลายเป็นสินทรัพย์ที่มีค่ามากที่สุด ภาคธุรกิจไทยไม่สามารถอยู่นิ่งเฉย จำเป็นต้องเร่งปรับตัวเพื่อก้าวไปสู่การเป็นองค์กรดิจิทัล ที่สามารถผสมผสานการประยุกต์ใช้ศาสตร์ทางด้านเทคโนโลยี กับศาสตร์การใช้ทรัพยากรมนุษย์เพื่อให้เกิดประสิทธิผลมากที่สุด โดยองค์กรจะต้องเข้าใจในแก่นและกำหนดเป้าหมายที่ชัดเจน เนื่องจากการทำ Digital Transformation ไม่ใช่เป็นเพียงแค่การลงทุนมหาศาลเพื่อซื้อเทคโนโลยีใหม่ๆ เข้ามาใช้เท่านั้น แต่จะต้องสร้างรากฐานในระดับความคิด ความเชื่อ เพื่อให้บุคลากรมองเห็นเป้าหมายเป็นสิ่งเดียวกัน และร่วมกันขับเคลื่อน Digital organization ที่จะกระตุ้นให้ทุกคนในองค์กรพร้อมเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ สามารถพัฒนาสร้างสรรค์นวัตกรรม และต่อยอดองค์ความรู้โดยไม่หยุดนิ่ง เพื่อรับมือกับการถูกจู่โจมจากคู่ต่อสู้ที่ไม่รู้ว่าคือใคร และมาในรูปแบบใด แต่องค์กรยังจะสามารถเผชิญหน้าและต่อสู้ได้ด้วยยุทธวิธีที่เหมาะสม อีกทั้งยังเป็นอาวุธที่ช่วยทำให้องค์กรมีอำนาจในสนามธุรกิจมากยิ่งขึ้น หลักสูตร “MISSION X” The Boot Camp of Advanced Corporate Transformation ที่ VISTEC ได้ร่วมกันพัฒนาขึ้นกับธนาคารไทยพาณิชย์ อัดแน่นด้วยองค์ความรู้ระดับ Top Technology เนื้อหาเหมาะกับยุคสมัยและมีความเข้มข้น จะช่วยสนับสนุนให้ผู้นำธุรกิจนำไปประยุกต์ใช้เพื่อขับเคลื่อนองค์กรและสามารถเติบโตอย่างก้าวกระโดด

นางสาวจรีพร จารุกรสกุล ประธานคณะกรรมการบริษัท และประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ในฐานะประธานหลักสูตร “MISSION X” The Boot Camp of Advanced Corporate Transformation กล่าวว่า การพัฒนาหลักสูตรครั้งนี้มีเป้าหมายเพื่อสนับสนุนให้ผู้นำองค์กรธุรกิจต่างๆ สามารถก้าวข้ามขีดจำกัดแบบเดิมของตัวเอง และสามารถนำความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีสร้างการเติบโตให้กับธุรกิจได้แบบยั่งยืนและต่อเนื่อง ให้ความสำคัญกับการสร้าง Digital Mindset ให้เกิดขึ้นในกลุ่มผู้เข้าอบรม กระตุ้นแรงบันดาลใจด้วยกรณีศึกษาจากองค์กรต้นแบบชั้นนำของประเทศ ผลลัพธ์สูงสุดคือการออกแบบกลยุทธ์ทางด้าน Digital Transformation ขององค์กรเพื่อนำไปใช้กับแต่ละธุรกิจได้จริง ซึ่งเป็นความพิเศษและแตกต่างจากทุกหลักสูตรอื่นในประเทศไทย โดยทุกองค์กรจะมีทีมที่ปรึกษาซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านเทคโนโลยีและธุรกิจเฉพาะด้านเพื่อให้คำแนะนำสำหรับแต่ละองค์กรแบบตัวต่อตัวในระหว่างการพัฒนาแผนยุทธ์ศาสตร์ดังกล่าว สำหรับ Mission X ในรุ่นที่ 1 มีผู้เข้าร่วมเป็นกลุ่มผู้บริหารจากอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม ซึ่งเป็นกลุ่มที่มีศักยภาพในการเติบโตระดับโลก โดยจะเน้นเรื่องการนำเทคโนโลยีขั้นสูงเข้ามาใช้เพื่อปรับกระบวนการใน 4 ด้าน ได้แก่ ด้านการประหยัดพลังงาน ด้านการเพิ่มกำลังการผลิต ด้านคลังสินค้าและโลจิสติกส์ และด้านการบำรุงรักษา เป็นต้น

ทั้งนี้ ธนาคารเตรียมแผนการขยายผลหลักสูตร “MISSION X” The Boot Camp of Advanced Corporate Transformation ในรุ่นถัดไปให้ครอลคลุมไปยังกลุ่มอุตสาหกรรมอื่นๆ ที่สำคัญของประเทศ อาทิ ได้แก่ อุตสาหกรรมโรงแรม อุตสาหกรรมค้าส่ง-ค้าปลีก และอุตสาหกรรมการก่อสร้าง เป็นต้น เพื่อผลักดันให้ภาคอุตสาหกรรมของทั้งประเทศได้นำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยเปลี่ยนผ่านธุรกิจและเสริมศักยภาพในการรับมือกับปัจจัยภายนอกได้อย่างแข็งแกร่ง และขับเคลื่อนการเติบโตของเศรษฐกิจไทยอย่างมั่นคงในระยะยาว

คำบรรยายภาพ
ธนาคารไทยพาณิชย์ ต่อยอดความแข็งแกร่งด้าน Digital Transformation จับมือ สถาบันวิทยสิริเมธี หรือ VISTEC พัฒนาโครงการ “MISSION X” The Boot Camp of Advanced Corporate Transformation หลักสูตรลับคมวิสัยทัศน์ทลายขีดจำกัดทางด้านดิจิทัลสำหรับผู้นำองค์กรธุรกิจแถวหน้าของประเทศ ผ่าทางตันเศรษฐกิจสู่การเติบโตแบบยกกำลัง (Exponential Growth) ชูเป้าหมายสร้างผลลัพธ์ 3 แกนหลัก ประกอบด้วย 1. Exponential Traits – ก้าวข้ามลักษณะทางกายภาพด้วยฐานความคิดทางเทคโนโลยี 2. Exponential Tech -ใช้พลังของเทคโนโลยีสร้างผลลัพธ์ที่เติบโตแบบก้าวกระโดด และ 3. Exponential Blueprint จัดทำแผน Digital Transformation ขององค์กรเพื่อนำไปใช้กับธุรกิจจริง ระดมสุดยอดกูรูด้านเทคโนโลยีและธุรกิจถ่ายทอดองค์ความรู้และเป็นที่ปรึกษาช่วยตอบโจทย์แต่ละองค์กรแบบตัวต่อตัว นำร่อง Mission X รุ่นที่ 1 เจาะกลุ่มผู้นำธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม และเตรียมแผนขยายผลสู่อุตสาหกรรมอื่นครอบคลุมกลุ่มอุตสาหกรรมโรงแรม อุตสาหกรรมค้าส่ง-ค้าปลีก และอุตสาหกรรมการก่อสร้าง ในรุ่นต่อไป โดยมี นายอาทิตย์ นันทวิทยา ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและประธานกรรมการบริหาร ธนาคารไทยพาณิชย์ ดร. ไพรินทร์ ชูโชติถาวร นายกสภาสถาบันวิทยสิริเมธี นางสาวจรีพร จารุกรสกุล ประธานคณะกรรมการบริษัท และประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ในฐานะประธานหลักสูตร “MISSION X” The Boot Camp of Advanced Corporate Transformation นายสารัชต์ รัตนาภรณ์ ผู้จัดการใหญ่ และนายวศิน ไสยวรรณ รองผู้จัดการใหญ่อาวุโส ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มธุรกิจ Wholesale และ รศ.ดร.สรณะ นุชอนงค์ คณบดีสำนักวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันวิทยสิริเมธี ร่วมพิธีเปิดหลักสูตร เมื่อเร็วๆ นี้

ที่มา: ธนาคารไทยพาณิชย์

Symbol: SCB