เปิดรับสมัครประกวดขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ร.๙ ชิงถ้วยพระราชทานฯ

นายสมบูรณ์ หอมนาน ผู้อำนวยการ สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว กรุงเทพมหานคร เป็นประธานงานแถลงข่าว “กิจกรรมการประกวดขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ของ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร” ประจำปี 2566  ชิงถ้วยพระราชทานจาก พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว พร้อมเงินรางวัลรวมมูลค่ากว่า 250,000 บาท และรางวัลอื่นๆ จะได้รับถ้วยเกียรติยศจากกรุงเทพมหานคร 

โดยการประกวดครั้งนี้ แบ่งออกเป็น 3 ระดับ คือ ระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา และ อุดมศึกษา  ซึ่งเปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้-9 มิถุนายน 2566  จะคัดเลือกรอบ DEMO ในวันที่ 16 มิถุนายน 2566   ประกวดรอบรองชนะเลิศ ในวันที่ 29 มิถุนายน 2566  ณ ห้องอเนกประสงค์ ชั้น 1 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร  ประกาศผล ผู้ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ ในวันที่ 6 กรกฎาคม 2566 และจัดการประกวดรอบชิงชนะเลิศ ในวันที่ 23 กรกฎาคม 2566  เวลา 13.30-15.30 น. ณ โรงมหรสพหลวง ศาลาเฉลิมกรุง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 

สามารถดูรายละเอียดและสอบถามเพิ่มเติมได้ทาง Facebook ประกวดขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ https://www.facebook.com/BMAsingingcontest  หรือโทร.086 3779804

ที่มา: ดั๊บเบิ้ล เอ