อบรมหลักสูตร Winning Negotiation Strategies (เจรจาต่อรองอย่างมีกลยุทธ์) วันที่ 15 พฤศจิกายน 2565

การดำเนินธุรกิจ การทำงาน การประสานงาน ทุกประเภททักษะหนึ่งที่จำเป็นอย่างยิ่ง คือการเจรจาต่อรอง เมื่อผู้ร่วมงาน  ผู้ร่วมโครงการ หรือผู้ร่วมทำธุรกิจ มีเป้าหมาย มีผลประโยชน์ มีแนวความคิด มีวิธีการปฏิบัติที่ไม่เหมือนกัน  การจะได้มาซึ่งข้อตกลงร่วมกันนั้น ต้องมีกลยุทธ์ วิธีการ กระบวนการเจรจาต่อรองที่บรรลุผลประโยชน์ร่วมกัน เป็นที่ยอมรับได้ จำเป็นต้องมีกลยุทธ์ หลัก เทคนิคการเจรจาต่อรองสำคัญที่ต้องเรียนรู้

วัตถุประสงค์

 • เข้าใจหลักการ กลยุทธ์ เทคนิคเจรจาต่อรองการขจัดข้อขัดแย้งในการเจรจาต่อรองเพื่อบรรลุผลประโยชน์ร่วมกัน
 • เข้าใจและสามารถประยุกต์ใช้วิธีการเจรจาต่อรองในสถานการณ์และคู่เจรจาประเภทต่าง ๆ

วิทยากร : คุณมงคล ตันติสุขุมาล

วิทยากรผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ตรงด้าน การเจรจาต่อรอง การตลาด การขาย ศิลปะการพูดในที่ชุมชน การทำงานเป็นทีม ให้กับองค์กรชั้นนำ

เหมาะสำหรับ

 • Officer
 • Supervisor
 • Manager

ค่าธรรมเนียม

ท่านละ (ก่อน VAT 7%)4,200 บาท
ท่านละ (รวม VAT 7%)4,494 บาท
หมายเหตุ : สมาชิกลด 5%

ระยะเวลา: 1 วัน

รุ่น 4 วันที่ 15 พฤศจิกายน 2565

หัวข้อ

 • หลักสำคัญของการเจรจาต่อรอง
 • การเจรจาต่อรองในสถานการณ์ต่าง ๆ
 • การเตรียมตัวเพื่อการเจรจาต่อรอง
 • การวางกลยุทธ์ กำหนดเป้าหมาย ประเด็นเจรจา
 • การประเมินสถานการณ์ และคู่เจรจา
 • ระหว่างดำเนินการเจรจาต่อรอง
 • การปิดการเจรจาและข้อตกลงร่วมกัน
 • เทคนิคลดข้อขัดแย้งในการเจรจาข้อควรระวังในการเจรจาต่อรอง
 • จำลองสถานการณ์เจรจาต่อรอง
 • ถาม ตอบ

รายละเอียดเพิ่มเติม  https://www.ftpi.or.th/event/76006

แผนกบริการฝึกอบรม สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ

โทร. 02-619-5500 ต่อ 452-456

อีเมล์ : training@ftpi.or.th

ที่มา: สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ