ขอเชิญผู้บริหาร เจ้าของกิจการ ผู้ปฎิบัติงานด้าน IT และผู้ที่สนใจเข้าร่วมงานสัมมนาในหัวข้อ “Effective Project Management with SAP Business ByDesign”

NTT DATA Business Solutions (Thailand) Limited. ขอเชิญผู้บริหาร เจ้าของกิจการ ผู้ปฎิบัติงานด้าน IT รวมถึงผู้ที่สนใจทุกท่าน เข้าร่วมงานสัมมนาในหัวข้อ “Effective Project Management with SAP Business ByDesign” เรียนรู้การจัดการโครงการอย่างมีประสิทธิภาพด้วย Real Cloud ERP จาก SAP Business ByDesign  ในวันศุกร์ที่ 16 กันยายน  2565 เวลา 10.00 – 11. 20 น.  ผ่านโปรแกรม Zoom

SAP Business ByDesign เป็นหนึ่งในโซลูชั่นที่ดีที่สุดสำหรับการจัดการขั้นตอนของงานโครงการ ตั้งแต่การเริ่มต้นโครงการ การวางแผน การกำหนดทรัพยากร การดำเนินการ การควบคุม จนถึงการปิดโครงการ

รูปแบบของ SAP Business ByDesign Project Management สามารถช่วยรวบรวมรูปแบบต่างๆ ที่จำเป็นสำหรับการจัดการโครงการให้ใช้งานได้ง่ายขึ้น  ตอบโจทย์ธุรกิจในยุค “ดิจิทัล ทรานส์ฟอร์เมชั่น”

สิ่งที่ท่านจะได้รับ

  1. มองเห็นภาพรวมของการบริหารโครงการ
  2. ทำความเข้าใจกับขั้นตอนการจัดการโครงการของ SAP Business ByDesign
  3. เจาะลึกวิธีการทำงานตั้งแต่การเริ่มต้นโครงการ การวางแผน การกำหนดทรัพยากร การดำเนินการ การควบคุม จนถึงการปิดโครงการ

Agenda

  1. ภาพรวมของการบริหารงานโครงการ
  2. การขายโครงการ
  3. การบริหารและการวางแผนโครงการ
  4. การจัดการการจัดซื้อจัดจ้างและค่าบริการภายในโครงการ
  5. การคิดต้นทุนและรายได้ของโครงการ
  6. บทสรุปของโครงการ

หากสนใจเข้าร่วมงานสัมมนาสามารถคลิก Link ลงทะเบียนเข้ามาตาม QR CODE ได้เลยคะ จะมีเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับภายหลัง 

ขอสงวนสิทธิ์สำหรับผู้ที่ได้รับการยืนยันจากเจ้าหน้าที่เท่านั้นที่มีสิทธิ์เข้าร่วมสัมมนา 

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม คุณวันเพ็ญ แสนใหม่ 022370553 * 304 

ที่มา: เอ็นทีที เดต้า บิสซิเนส โซลูชั่นส์ (ประเทศไทย)