เอ็มบี โกลบอล มาร์เก็ตติ้งส์ รุกจัดงานเครื่องจักรและเทคโนโลยีด้านก่อสร้าง อาคารและเหมืองแร่ รองรับตลาดก่อสร้างไทยหลังโควิด19

เอ็มบี โกลบอล มาร์เก็ตติ้งส์ รุกจัดงานแสดงสินค้าและการประชุมนานาชาติด้านเครื่องจักร เครื่องมือ อุปกรณ์ และเทคโนโลยีด้านก่อสร้าง อาคาร เหมืองแร่ รองรับการนำเทคโนโลยีการก่อสร้าง อาคาร เข้ามาช่วยในการเพิ่มผลิตภาพ (Productivity) สำหรับตลาดก่อสร้างไทยหลังโควิด-19 โดยดึงบริษัทชั้นนำในอุตสาหกรรมก่อสร้างจากทั่วโลกร่วมแสดงกว่า 150 ราย ระหว่างวันที่ 2-4 พฤศจิกายน 2565

นายพศิน จันทรทิม ผู้อำนวยการฝ่ายธุรกิจงานแสดงสินค้า บริษัท เอ็มบี โกลบอล มาร์เก็ตติ้งส์ จำกัด เปิดเผยถึงข้อมูลจากศูนย์วิจัยเศรษฐกิจและธุรกิจ ธนาคารไทยพาณิชย์ว่า ในปี 2564 มูลค่าการก่อสร้างตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2564 มีการชะลอตัวลงจากการแพร่ระบาดระลอกใหม่ของโควิด-19 ซึ่งจะอยู่ประมาณ 806,000 ล้านบาท สำหรับภาครัฐ ส่วนภาคเอกชนมูลค่าการก่อสร้างอยู่ที่ประมาณ 514,000 บาท

สืบเนื่องจากอัตราการเติบโตของมูลค่างานก่อสร้างในไทยที่เพิ่มขึ้นกว่าพันล้านและตลาดงานก่อสร้างในภูมิภาคอาเซียนมีแนวโน้มการเติบโตสูงขึ้นเป็นอย่างมาก ทาง เอ็มบี โกลบอล มาร์เก็ตติ้งส์ จึงเตรียมจัดงานแสดงสินค้าและการประชุมนานาชาติเกี่ยวกับเครื่องจักร เครื่องมือ และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมก่อสร้าง อาคารและเหมืองแร่ หรือ ConsBuild ASIA 2022

โดยงานนี้จะจัดแสดงระหว่างวันที่ 2-4 พฤศจิกายน 2565 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค ซึ่งตอบโจทย์เรื่องการก่อสร้างมากที่สุด และเป็นเวทีสำหรับผู้เชี่ยวชาญในภาคอุตสาหกรรมการก่อสร้าง อาคารและเหมืองแร่จากทั่วโลกได้มารวมตัวกัน เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ ทัศนคติ และวิทยาการต่างๆ รวมไปถึงการหาพันธมิตรใหม่ทางธุรกิจ ผ่านตัวแทนบริษัทชั้นนำด้านการก่อนสร้างจากทั่วโลกมาร่วมแสดงเทคโนโลยีสินค้าและบริการด้านการก่อสร้างกว่า 150 บริษัท และมีผู้เชี่ยวชาญในวงการธุรก่อสร้างและบุคคลทั่วไปร่วมเข้าชมงานกว่า 3,000 ราย ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการจัดงานเพิ่มเติมได้ที่ คุณพศิน จันทรทิม โทรศัพท์ 094-996-8312 หรือ pasin@mbmarketings.com หรือที่เว็บไซต์  www.consbuild-asia.com

ที่มา: เอ็มบี โกลบอล มาร์เก็ตติ้งส์