Magic Hack 2022 งาน Hackathon Thailand ครั้งยิ่งใหญ่จะมาระเบิดไอเดียของเหล่า Developer

บริษัท Magic Box Solutions Co., Ltd. ขอเชิญชวนนิสิต นักศึกษา อาจารย์ และผู้ที่สนใจ เข้าร่วมโครงการ Magic Hack 2022 ​​งาน Hackathon Thailand ครั้งยิ่งใหญ่ที่จะมาระเบิดไอเดียของเหล่า Developer มาร่วม Hack แก้ปัญหาเวลาของทุกคนที่หายไปกลับคืนมา ร่วมชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 210,000 บาท 

วัตถุประสงค์ของโครงการ

โครงการ Magic Hack 2022 มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยกระตุ้นและขับเคลื่อนสังคมนักพัฒนาในประเทศไทยให้ทะลุขีดความสามารถ ” พวกเราทุกคนอยากให้ประเทศไทยพัฒนาการด้านเทคโนโลยีที่ดีขึ้นจึงจัดโครงการนี้ขึ้นมาเพื่อการส่งเสริมศักยภาพของนักพัฒนาระบบ “

คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมโครงการ 

  • สมาชิกภายในทีมไม่เกิน 3 – 5 คน / ทีม
  • อาศัยอยู่ในประเทศไทย
  • สามารถร่วมกิจกรรมในการแข่งขันได้ตลอดงาน
  • ไม่จำกัด อายุ เพศ วัย หรือ การศึกษา

กำหนดการของโครงการ Magic Hack 2022

  • รับสมัครผู้เข้าแข่งขันตั้งแต่วันนี้ – 22 พฤษภาคม 2565
  • ประกาศผลทีมที่เข้ารอบ 25 พฤษภาคม 2565
  • Hack day วันที่ 3 – 5 มิถุนายน 2565 
  • สามารถกรอกแบบฟอร์มการสมัครได้ที่ Link นี้: https://forms.gle/ShKAbV4oCLXpt4Rk6

เงินรางวัลสำหรับทีมผู้ชนะ

อันดับที่ 1 มูลค่า 100,000 บาท

อันดับที่ 2 มูลค่า 70,000 บาท

อันดับที่ 3 มูลค่า 50,000 บาท

ติดตามข่าวสารได้ที่: 

Website: https://www.magic-hack.com/

Facebook: https://www.facebook.com/Magichack2022

ที่มา: แมจิก บ๊อกซ์ โซลูชั่นส์