ประกวดการผลิตคลิปสื่อสร้างสรรค์ ในหัวข้อ “สื่อของฉัน My Media” ชิงเงินรางวัลและโล่เกียรติยศ

คิดแล้ว…ต้องลงมือทำ? เพื่อเพิ่มศักยภาพของตัวเราเอง กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ขอเชิญชวนนักเรียน นิสิต นักศึกษาทั่วประเทศ ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดการผลิตคลิปสื่อสร้างสรรค์ ในหัวข้อ “สื่อของฉัน My Media” กิจกรรมภายใต้โครงการ TMF Level up พัฒนาทักษะด้านการผลิตสื่อสร้างสรรค์ให้กับคนรุ่นใหม่ ด้วยวิทยากรที่มีชื่อเสียง ชิงรางวัลเป็นทุนการศึกษาและโล่ห์เกียรติยศ เปิดรับสมัครส่งผลงานกันแล้ว ช่องทางการสมัคร https://forms.gle/W2omEa3wKQ6smXUF7

โดยกติกาและเงื่อนไขการประกวด เป็น ผลงานการประกวดความยาวคลิปไม่เกิน 7 นาที ไม่จำกัดรูปแบบวิธีการนำเสนอและวิธีการถ่ายทำ ผลงานการประกวดต้องมีความละเอียดไม่ต่ำกว่า HD (1280X720)เป็นไฟล์ประเภท.MP4 และเป็นคลิปผลงานที่ไม่เคยส่งประกวดหรือเผยแพร่ที่อื่นมาก่อน ผู้สนใจ สามารถอัปโหลดผลงานพร้อม CONCEPTPAPER ผ่านทาง GOOGLE DRIVE แล้วส่ง LINK ผลงานพร้อมชื่อคลิป ที่อีเมล์ TMFLEVELUP@GMAIL.COM ตั้งแต่วันที่ 20 มกราคม – 4 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 17.00 น.

รางวัลชนะเลิศ ทุนการศึกษา 20,000 บาท รองชนะเลิศ 10,000 บาท 5,000 บาท และ 3,000 บาท ตามลำดับรออยู่ สอบถามข้อมูล 062-491-9565

ที่มา: กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์