TCEB ผนึกกำลัง TIEFA และ เมืองเพชรบุรี รวมพลังกูรูทั่วประเทศ จัดเทศกาลสัมมนาออนไลน์ “ปั้นเกลือเมืองเพชร สู่เมืองเกลือระดับโลก”

TCEB จับมือ TIEFA และ เมืองเพชรบุรี จัดงาน “ปั้นเกลือเมืองเพชร สู่เมืองเกลือระดับโลก” เทศกาลสัมมนาออนไลน์ครั้งสำคัญของจังหวัดเพชรบุรี ที่ระดมเหล่ากูรู นักคิด นักการตลาด ชื่อดัง มาร่วมต่อยอดเกลือไทย สร้างมูลค่าเพิ่มสู่อุตสาหกรรมเกลือรูปแบบใหม่ ผ่าน Festival Economy ระหว่างวันที่ 15-17 กันยายนนี้ ผู้ที่สนใจเข้าร่วมงานฟรี!

นางนิชาภา ยศวีร์ รองผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) สายงานธุรกิจ กล่าวว่า สำนักส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์กรมหาชน) หรือ สสปน. ร่วมกับ สมาคมการค้าส่งเสริมการจัดมหกรรมและเทศกาลนานาชาติไทย (TIEFA) และจังหวัดเพชรบุรี จัดงานเทศกาลสัมมนา“ปั้นเกลือเมืองเพชร สู่เมืองเกลือระดับโลก : Diamond of the SALT Festival 2021” ในรูปแบบออนไลน์ระหว่างวันที่ 15-17 กันยายน 2564 โดยการจัดงานนี้ ถือเป็นโครงการนำร่องของพื้นที่ Thailand Riviera ในการใช้งานเทศกาลเป็นเครื่องมือ “เชื่อมโยง” ทุกมิติของต้นทุนจากเมืองสู่การบูรณาการ เพื่อสร้างความยั่งยืนของงานเทศกาลโดยมีเป้าหมายที่ 1 เมือง 1 สิทธิบัตรงานเทศกาล เพื่อขับเคลื่อนเมืองสู่ระบบเศรษฐกิจใหม่

“จังหวัดเพชรบุรีเป็นจังหวัดแรกที่ สสปน. ให้การสนับสนุนและมอบหมายให้ สมาคมการค้าส่งเสริมการจัดมหกรรมและเทศกาลนานาชาติไทย (TIEFA) ในการลงพื้นที่ ซึ่งจากการศึกษาพบว่า เพชรบุรีเป็นจังหวัดเก่าแก่ ที่มีความเป็นเอกลักษณ์ มีมรดกด้านศิลปะ อาชีพและของดีอีกหลายสิ่งที่ยังไม่ได้ถูกนำออกมาแสดงต่อสาธารณะ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเกลือเมืองเพชรบุรี มรดกพื้นถิ่นที่สามารถนำมา “ต่อยอด” สู่การปั้นเมืองเทศกาลได้ในหลากหลายมิติ โดยการจัดงานในครั้งนี้ ได้มีการนำเทคโนโลยีออนไลน์เข้ามามีบทบาทในการสื่อสารและสร้างสรรค์ เพื่อสร้างการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมให้เดินหน้าต่อได้แม้ในช่วงสถานการณ์โควิด ซึ่งความรู้ความสามารถของวิทยากรที่ให้เกียรติมาร่วมงาน จะถูกขยายผลบน Platform Online อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นจุดเริ่มต้นในการสร้างเมืองเทศกาล พร้อมขับเคลื่อนเกลือเมืองเพชรบุรี สู่เมืองเกลือระดับโลก ได้อย่างเต็มภาคภูมิ”

นายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี กล่าวว่า การจัดงานเทศกาลสัมมนา “ปั้นเกลือเมืองเพชร สู่เมืองเกลือระดับโลก : Diamond of the SALT Festival 2021” เป็นการตกผลึกทางความคิดจากมรดกอันเป็นภูมิปัญญาของจังหวัดเพชรบุรี ผ่านหน่วยงานและคณะกรรมการหลากหลายภาคส่วน ที่ร่วมกันระดมความคิดสร้างสรรค์และออกแบบโดยกระบวนการ Festival Design ซึ่งถือเป็นก้าวแรกของการจัดงานเทศกาลผ่าน Platform Online โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดมุมมองใหม่ของเมืองเพชรบุรี ผ่านมิติของการบูรณาการความรู้และคุณค่าของเกลือ เป็นการต่อยอดมรดกพื้นถิ่น สู่การปั้นเมืองเทศกาล และเชื่อมโยงทุกส่วนเข้าด้วยกันโดยใช้งานเทศกาลเป็นเครื่องมือ ซึ่งจะเป็นการสร้างรากฐานงานเทศกาลของจังหวัดเพชรบุรีในระยะยาวต่อไป

นายบุญเพิ่ม อินทนปสาธน์ นายกสมาคมการค้าส่งเสริมการจัดมหกรรมและเทศกาลนานาชาติไทย กล่าวเสริมว่า ประเทศไทยมีปริมาณการส่งออกเกลือมากเป็นอันดับ 16 ของโลก และเป็นอันดับที่ 3 ของเอเชีย โดยจังหวัดเพชรบุรีเป็นแหล่งผลิตเกลือสมุทรอันดับหนึ่งของประเทศไทย และมีชื่อเสียงมาช้านาน ดังนั้น เพื่อเป็นการยกระดับให้กับอุตสาหกรรมเกลือของประเทศไทย TIEFA จึงได้เลือกจังหวัดเพชรบุรี เป็นจังหวัดนำร่องในการนำ Festival Economy มาขับเคลื่อนและต่อยอดเศรษฐกิจให้กับจังหวัด ด้วยการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับ “เกลือ” ผ่านการจัดงานเทศกาลสัมมนา “ปั้นเกลือเมืองเพชร สู่เมืองเกลือระดับโลก : Diamond of the SALT Festival 2021” ในรูปแบบออนไลน์ เพื่อสร้างองค์ความรู้และสร้างการมีส่วนร่วมให้กับคนในพื้นที่ ผ่าน 20 กรณีศึกษาจาก กูรู นักคิด นักการตลาด ทั่วฟ้าเมืองไทย เพื่อร่วมกันผลักดันให้จังหวัดเพชรบุรี เป็นจุดเริ่มในการสร้างสรรค์เมืองต้นแบบของงานเทศกาลได้อย่างยั่งยืนสำหรับ เทศกาลสัมมนาออนไลน์ “ปั้นเกลือเมืองเพชร สู่เมืองเกลือระดับโลก : Diamond of the SALT Festival 2021” มีกำหนดจัดงานวันที่ 15-17 กันยายน 2564 เวลา 09.00-12.00 น. โดยในวันที่ 15 กันยายน พบการเสวนาในหัวข้อ “ต่อ-ยอดเกลือไทยอย่างไร ไปไกลระดับโลก” วันที่ 16 กันยายน การเสวนาในหัวข้อ “ปั้น-มูลค่าเพิ่มด้วยอุตสาหกรรมระดับท็อปของเมืองไทย” และวันที่ 17 กันยายน การเสวนาหัวข้อ “เชื่อม-โยงตำนานเกลือผ่าน ศิลปะ วัฒนธรรม กีฬา สร้างรายได้เชิงเศรษฐกิจท่องเที่ยวขั้นเทพ” โดยการจัดงานทั้ง 3 วัน ได้รวบรวมวิทยากรที่มีความรู้ความสามารถมากถึง 14 ท่าน อาทิ นักสร้างแบรนด์, นักเศรษฐศาสตร์, นักวิชาการและผู้เชี่ยวชาญ, นักวางแผนปั้นเมืองเพชรสู่ UNESCO, ชุมชนเกลือและวัฒนธรรมเมืองเพชร, เจ้าของผลิตภัณฑ์ระดับโลก, เชฟชื่อดังระดับประเทศ, นักจัดงานวิ่งระดับโลก ฯลฯ ที่จะมาร่วมระดมความคิดเพื่อวางแนวทางเชื่อมโยงสินทรัพย์และรากเหง้าบนนาเกลือ สู่การสร้างมูลค่าให้มั่งคั่งและยั่งยืน รวมถึงผลพลอยได้ในการสร้าง Festival Economy ในอนาคต

ผู้ที่สนใจเข้าชมงานสามารถสแกน QR Code เพื่อเข้าสู่ระบบการลงทะเบียน ระบบจะส่งลิงค์การเข้าร่วมงานทางอีเมลที่ได้ลงทะเบียนไว้ ติดตามข้อมูลการจัดงานและสามารถรับชมได้ทาง Facebook Fanpage : Diamond of the salt festival

ที่มา: สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ