บริษัท ซันเวนดิ้ง เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) หรือ SVT ขอเชิญรับชมการถ่ายทอดสด งานการนำเสนอข้อมูลหลักทรัพย์สำหรับนักลงทุนรายย่อย IPO Roadshow SVT

บริษัท ซันเวนดิ้ง เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) หรือ SVT ผู้ดำเนินธุรกิจค้าปลีกผ่านเครื่องจำหน่ายสินค้าอัตโนมัติ Vending Machine ภายใต้เครื่องหมายการค้า “SUNVENDING” ขอเรียนเชิญสื่อมวลชนทุกท่านเข้าร่วมรับชมการถ่ายทอดสดงานการนำเสนอข้อมูลหลักทรัพย์สำหรับนักลงทุนรายย่อย IPO Roadshow SVT สำหรับ การเตรียมเสนอขายหุ้น IPO พร้อมเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ซึ่งงานดังกล่าวจะจัดในวันพฤหัสบดี ที่ 16 กันยายน 2564  เวลา 13.00-14.00 น. ผ่านระบบออนไลน์ Feacebook : SUN Vending, PhillipCapital Thailand และ PhillipResearch

โดยมีกำหนดการดังนี้  

13.00 น.            เริ่มการส่งสัญญาณการถ่ายทอดสด

13.05-13.15 น.  พิธีกร กล่าวต้อนรับนักลงทุนเข้าร่วมรับฟังการนำเสนอข้อมูลและรับชมวีดิทัศน์แนะนำบริษัท

13.15-13.45 น.  พิธีกร กล่าวแนะนำผู้บริหาร และที่ปรึกษาทางการเงิน

                            บริษัท ซันเวนดิ้ง เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) นำโดย

  • คุณอาภัสรา ภาณุพัฒนา กรรมการผู้อำนวยการ
  • คุณพิศณุ โชควัฒนา กรรมการ และรองผู้อำนวยการ สายงานการผลิต
  • คุณคเณศร์ อรรถไพศาลกุล รองผู้อำนวยการ สายงานการตลาด
  • คุณภัทรวดี โชติธรรมนาวี รองผู้อำนวยการ สายงานบัญชีและการเงิน

บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) นำโดย

  • คุณวิชา โตมานะ กรรมการผู้จัดการ สายงานวาณิชธนกิจ บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินและผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจัดจำหน่าย

13.45-14.00 น.    Q&A

14.00 น.            เสร็จสิ้นพิธี

บริษัทฯหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับเกียรติอย่างสูงจากสื่อมวลชนเข้าร่วมงาน และขอขอบพระคุณล่วงหน้ามา ณ โอกาสนี้

QR Code SUN Vending

ที่มา: เดอะเวย์ คอมมิวนิเคชั่น

Symbol: SVT