SAC Gallery จัดการประชุมนานาชาติ Res Artis 2021 Conference ผ่านดิจิทัลเต็มรูปแบบที่กรุงเทพฯ!

SAC Gallery (เอส เอ ซี แกลเลอรี) ในฐานะผู้จัดงานอย่างเป็นทางการ และเป็นตัวแทนเจ้าภาพการจัดประชุมครั้งนี้ในประเทศไทย ร่วมกับ Res Artis พร้อมประกาศการประชุม Res Artis 2021 Conference: Defining The Next Decade การประชุมระดับนานาชาติผ่านดิจิทัลเต็มรูปแบบที่รวบรวมหอศิลป์และองค์กรศิลปะนานาชาติจากทั่วโลกเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์และแนวทางการจัดโครงการศิลปินในพำนัก(Arts Residency) ซึ่งถือเป็นครั้งแรกที่มีการจัดประชุมในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ รวมถึงการเป็นเจ้าภาพครั้งแรกของประเทศไทย โดยได้รับการสนับสนุนจากพันธมิตร ASEF Culture360, ASEAN Foundation, Japan Foundation(Thailand) และ Goethe-Institut Thailand โดยมีศูนย์กลางในการจัดงานที่กรุงเทพฯ ประเทศไทย  ตั้งแต่วันที่ 8 – 17 กันยายน 2564 โดยเปิดให้สำรองที่นั่งในราคาพิเศษ Early Bird สำหรับช่วงเวลาตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 13 สิงหาคมนี้เท่านั้น

สำหรับการประชุมในปีนี้ ได้ใช้หัวข้อ “Defining the Next Decade” ที่นำเสนอถึงผลกระทบมหาศาลของ COVID-19 และอนาคตของสาขาศิลปะที่พักอาศัยระดับนานาชาติ (Arts Residencies) ได้นําความท้าทายที่ไม่เคยมีมาก่อนมาสู่วงการศิลปะและโครงการศิลปินในพำนัก ที่ได้สร้างผลกระทบอย่างมากจากการแพร่ระบาดของ COVID-19 ส่งผลให้การดำเนินโครงการจนถึงโอกาสในการเรียนรู้ของศิลปินต้องหยุดชะงัก การเดินทางระหว่างประทศเป็นเรื่องยากลำบากและมีความเสี่ยงเป็นอย่างมาก ทำให้การเดินทางไปพำนักและแลกเปลี่ยนในต่างประเทศสำหรับศิลปินจึงอาจจะสร้าความเสี่ยงในการติดเชื้อหรือการแพร่กระจายของเชื้อมากขึ้น โปรแกรมดังกล่าวจึงจำเป็นต้องหยุดชะงักไป และองค์กรทั่วโลกจึงต้องเผชิญความท้าทายใหม่ๆ ในการดำเนินการโครงการให้เหมาะสมกับสถานการณ์ และอนาคตของถิ่นที่อยู่ศิลปะระหว่างประเทศ ตลอดจนส่งผลการศึกษาที่สำคัญในการดำเนินการ ซึ่งการประชุมครั้งนี้จะนำทุกคนมาร่วมเสนาและค้นหาแนวทางสำหรับองค์กรที่จัดโครงการศิลปินในพำนัก

โดยการประชุมนานาชาติ Res Artis 2021 ได้เชิญองค์กรที่จัดโครงการศิลปินในพำนักชั้นนำในระดับนานาชาติ เข้าร่วมสำรวจผลกระทบเหล่านี้ผ่านข้อมูลการสำรวจและจะร่วมหารือถึงรูปแบบใหม่ ที่พร้อมให้เราปรับตัวให้เข้ากับอนาคตต่อไป รวมถึงการเพิ่มขึ้นของการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมและทักษะในพื้นที่ การพักอาศัยเสมือน และกิจกรรมการอยู่อาศัยแบบดิจิทัลที่เกิดขึ้นในขณะที่การแลกเปลี่ยนทางกายภาพถูกหยุดชั่วคราว

ในช่วงการจัดการประชุมสองสัปดาห์ในเดือนกันยายนนี้ จะถูกจัดขึ้นในรูปแบบดิจิทัลที่สร้างสรรค์ขึ้นใหม่เพื่อทดแทนกิจกรรมในภาคสนาม และเพิ่มการเข้าถึงที่มากขึ้นสำหรับผู้เข้าร่วมประชุม โดยจะมีการประชุมเชิงปฏิบัติการและการนำเสนอประสบการณ์และวิธีการแก้ไขปัญหาจากสมาชิก โดยเน้นถึงบริบทของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และประเทศไทย รวมถึงโอกาสในการสร้างครือข่ายและร่วมแก้ไขปัญหาอย่างเจาะลึกด้วยเสวนากลุ่มเล็ก การนำเสนองานศิลปะผ่านช่องทางออนไลน์ ถือเป็นการจัดงานประชุมผ่านดิจิทัลครั้งแรกที่ไม่เหมือนใคร ผ่านการสร้างสรรค์โปรแกรมให้ผู้เข้าร่วมการประชุมได้รับประสบการณ์และประโยชน์มากที่สุด

สำหรับ Res Artis เป็นเครือข่ายศิลปะชั้นนำระดับโลกที่มีประวัติมาอย่างยาวนานกว่า 27 ปี ซึ่งเป็นเครือข่ายผู้จัดโครงการศิลปินในพำนัก(Arts Residencies) กำหนดเงื่อนไขที่เหมาะสมสำหรับการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรม มีหน่วยงานและองค์กรต่าง ๆ เป็นสมาชิกในเครือข่ายเกือบ 500 องค์กร จากกว่า 70 ประเทศ โดยองค์กร Res Artis ได้จัดการประชุมประจำปี เพื่อสร้างเป็นแพลตฟอร์มเครือข่ายที่โดดเด่นสำหรับการแบ่งปันข้อมูลเชิงลึก ประสบการณ์ และแนวคิดที่เกิดขึ้นภายในขอบเขตการทำงาน Arts Residents ต่อไปในอนาคต ซึ่งถือเป็นครั้งแรกที่มีการจัดประชุมในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ รวมถึงการเป็นเจ้าภาพครั้งแรกของประเทศไทยสำหรับการประชุมครั้งนี้ ถือเป็นความภาคภูมิใจของ SAC Gallery ในฐานะการจัดการประชุมอย่างเป็นทางการ

สำหรับโครงการศิลปินในพำนัก เป็นโครงการที่ทาง SAC Gallery ได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง ในชื่อโครงการ SAC Residency อยู่ภายใต้การบริหารของหอศิลป์ฯ โดยมีที่พักของโครงการอยู่ที่อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ และดำเนินโครงการมาตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน ปี 2560 และดำเนินการต่อเนื่องเรื่อยมา ซึ่งโครงการดังกล่าว มีจุดประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ทักษะ และวัฒนธรรม ระหว่างศิลปินต่างชาติและศิลปินท้องถิ่น ผ่านการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ถือเป็นพื้นที่ที่มีปัจจัยที่สนับสนุนต่อกิจกรรมทางศิลปวัฒนธรรมทั้งแบบดั้งเดิมและร่วมสมัยมากมาย

การประชุม Res Artis 2021 Conference: Defining The Next Decade จะจัดขึ้นในรูปแบบออนไลน์ โดยมีศูนย์กลางในการจัดงานที่กรุงเทพฯ ประเทศไทย ตั้งแต่วันที่ 8 – 17 กันยายน 2564 โดยเปิดให้สำรองที่นั่งในราคา Early Bird ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 13 สิงหาคมนี้เท่านั้น สำหรับผู้ที่สนใจสามารถติดตามข่าวสารและสำรองที่นั่งได้ที่ https://resartis.org/res-artis-conferences/upcoming-conferences/bangkok-2021/registration-info/

ที่มา: SAC Gallery