ทุนพัฒนาอาชีพและนวัตกรรมที่ใช้ชุมชนเป็นฐาน กสศ. จัดเสวนาออนไลน์ ดึงภาคเอกชน/ภาคประชาสังคม ร่วมแลกเปลี่ยน ‘โมเดล’ การสร้างอาชีพของโลกในยุค New Normal

ทุนพัฒนาอาชีพและนวัตกรรมที่ใช้ชุมชนเป็นฐาน กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา กสศ. จัดงาน เสวนาออนไลน์ Little Big Communities Talk EP 4 “จากฐานชุมชน สู่ ‘เทรนด์ อาชีพของโลกในยุค New Normal’” ที่กำลังจะเกิดขึ้นในวันศุกร์ที่ 30 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.00 – 12.30 น. เพื่อนำเสนอแนวทางและการขับเคลื่อนการงานของทุนพัฒนาอาชีพและนวัตกรรมที่ใช้ชุมชนเป็นฐานกับทิศทางการสร้างอาชีพและการตลาด ในโลกยุค New Normal อีกทั้งเป็นเวทีที่ให้คนทำงานกับชุมชน มาร่วมแลกเปลี่ยนแนวทางการทำงานเพื่อเชื่อมโยงเครือข่ายการทำงานของกลุ่มคนภายนอก หรือองค์กรที่ให้ความช่วยเหลือประชาชนและผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยมุ่งหวังให้เกิดการนำรูปแบบหรือโมเดลการการขับเคลื่อนงานไปขยายผลต่อในชุมชนอื่น ๆ ต่อไป โดยเวทีครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก คุณสีหนาท ล่ำซำ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เพอร์เพิล เวนเจอร์ส จำกัด ผู้พัฒนาแพลตฟอร์ม “Robinhood” แอปพลิเคชันสั่งอาหารสัญชาติไทย ซึ่งกำลังได้รับความนิยมด้วยบริการส่งฟรี ที่จะมาถ่ายทอดเรื่องราวแนวคิดการพัฒนาแพลตฟอร์มควบคู่ไปกับการช่วยเหลือผู้ประกอบการ และตัวแทนจากหน่วยพัฒนาอาชีพ ของทุนพัฒนาอาชีพและนวัตกรรมที่ใช้ชุมชนเป็นฐาน ดร.ศิริญญา วิรุณราช จากวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี,คุณสุไลมาน เจะอุบง จากสมาคมเด็กและเยาวชนเพื่อสันติภาพชายแดนใต้ (กลุ่มลูกเหรียง) จังหวัดยะลา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ยุวเรศ หลุดพา จากโรงพยาบาลบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น รวมถึงแขกรับเชิญพิเศษ คุณสิทธิพล ชูประจง หัวหน้าโครงการผู้ป่วยข้างถนน มูลนิธิกระจกเงา ที่จะมาร่วมแลกเปลี่ยนบทเรียนการทำงานที่เข้าไปหนุนเสริมองค์ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม ให้กับคนในชุมชน ต่อยอดเพื่อสร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้ทุกคนสามารถอยู่รอดได้ท่ามวิกฤตได้

สำหรับผู้สนใจ สามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ Facebook : ทุนพัฒนาอาชีพและนวัตกรรมที่ใช้ชุมชนเป็นฐาน หรือลงทะเบียนร่วมงานผ่านระบบ zoom กดที่ link นี้ shorturl.at/dfL29 หรือ Scan QR code ในโปสเตอร์

ที่มา: ทุนพัฒนาอาชีพและนวัตกรรมที่ใช้ชุมชนเป็นฐาน กสศ.