โครงการ “เท่อย่างไทย โดย ไฟ-ฟ้า ทีทีบี” ชวนเยาวชนประกวดวาดภาพดิจิทัล ร่วมสืบสานวัฒนธรรมไทยอย่างยั่งยืน ชิงรางวัลถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า ฯ

โครงการไฟ-ฟ้า โดย ทีทีบี จุดประกายให้เยาวชนมีความคิดสร้างสรรค์และร่วมอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย ผ่านกิจกรรมประกวดวาดภาพดิจิทัล ภายใต้โครงการ “เท่อย่างไทย โดย ไฟ-ฟ้า ทีทีบี” ที่เปิดพื้นที่ในการนำเสนอผลงานศิลปะรูปแบบใหม่ผ่านระบบออนไลน์ ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมทุนการศึกษา ครั้งที่ 49 ประจำพุทธศักราช 2564 โดยครูและอาจารย์ทั่วประเทศสามารถส่งผลงานของน้อง ๆ เยาวชนเข้าร่วมประกวดในนามสถาบันที่ www.เท่อย่างไทย.com ได้ตั้งแต่วันนี้ – 27 สิงหาคม 2564

คุณกาญจนา โรจวทัญญู ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการตลาด ทีเอ็มบีธนชาต หรือ ทีทีบี (ttb) เปิดเผยว่า มูลนิธิทีเอ็มบีเป็นผู้ดำเนินโครงการไฟ-ฟ้า โดยได้จัดกิจกรรมสร้างสรรค์สังคมเพื่อความยั่งยืนภายใต้การสนับสนุนหลักจากธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) มาอย่างต่อเนื่อง ท่ามกลางสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เรายังคงเดินหน้าจุดประกายการเรียนรู้ให้แก่เยาวชนอย่างต่อเนื่อง โดยในปีนี้ได้จัดโครงการ “เท่อย่างไทย โดย ไฟ-ฟ้า ทีทีบี” ส่งเสริมให้เยาวชนร่วมใจกันอนุรักษ์วัฒนธรรม พร้อมส่งต่อสำนึกรักความเป็นไทยสู่สังคมอย่างยั่งยืน ผ่านกิจกรรมการประกวดในรูปแบบออนไลน์ 3 ประเภท คือ “ประกวดมารยาทไทย” เพื่อปลูกฝังมารยาทแบบไทย “ประกวดอ่านฟังเสียง” เพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรมด้านภาษา และ “ประกวดวาดภาพดิจิทัล” ที่จัดขึ้นเป็นปีแรก เพื่อเปิดมิติใหม่ของการสร้างสรรค์งานศิลปะ เชื่อมต่อวัฒนธรรมไทยผ่านวิธีการใหม่ๆ ส่งเสริมพัฒนาและยกระดับทักษะการวาดภาพดิจิทัลให้แก่เยาวชนไทย

โครงการ “เท่อย่างไทย โดย ไฟ-ฟ้า ทีทีบี” ครั้งที่ 49 ประจำพุทธศักราช 2564 ในประเภท “ประกวดวาดภาพดิจิทัล” กำหนดคุณสมบัติผู้เข้าประกวด ดังนี้

  1. ผู้เข้าประกวดแบ่งเป็น 2 ระดับ คือ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3 และ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6 หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
  2. เปิดรับสมัครนักเรียนชายและหญิง จากสถาบันการศึกษาทั่วประเทศที่มีความสนใจในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะด้วยอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และเครื่องมือโปรแกรมต่าง ๆ และศึกษาอยู่ในโรงเรียนศึกษาทั่วไป หรือสถาบันการศึกษาพิเศษที่จดทะเบียนกับกระทรวงศึกษาธิการ โดยมีผู้บริหารสถาบัน การศึกษารับรองว่ากำลังศึกษาอยู่ในปัจจุบัน
  3. ครูและอาจารย์ สามารถส่งเยาวชนเข้าร่วมประกวด โดยไม่จำกัดจำนวน และส่งผลงานศิลปะที่สร้างสรรค์ รูปแบบจิตรกรรม 2 มิติ ด้วยสื่อดิจิทัล (ใช้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์และเครื่องมือในโปรแกรมต่าง ๆ) โดยผลงานแสดงออกทางศิลปะมีแนวคิดความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ พร้อมด้วยองค์ประกอบศิลปะของผลงาน

“การประกวดวาดภาพดิจิทัล เป็นกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อเยาวชนในการจุดประกายความคิดสร้างสรรค์ พัฒนาทักษะการวาดภาพดิจิทัล ซึ่งการประกวดรอบคัดเลือกเป็นการส่งภาพวาดดิจิทัลทางออนไลน์ และจะจัดรอบชิงชนะเลิศในเดือนตุลาคม” คุณกาญจนา กล่าว

การประกวดในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก คุณจักรกฤษณ์ อนันตกุล ศิลปินวาดภาพดิจิทัลชื่อดัง และ มร.เทเลอร์ เจมส์ ศิลปินดิจิทัลชาวสหรัฐอเมริกา จากคณะศิลปกรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นวิทยากรจุดประกายศิลปะการสร้างสรรค์งานดิจิทัลให้แก่ผู้ที่เข้ารอบชิงชนะเลิศ นอกจากนี้ ยังได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญด้านศิลปะ จากมหาวิทยาลัยสื่อและศิลปินภาพวาดดิจิทัล เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสิน ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ประพล คำจิ่ม จาก คณะศิลปกรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, รศ. ธำรงศักดิ์ นิ่มอนุสสรณ์กุล จากมหาวิทยาลัยศิลปากร, คุณธัญลักษณ์ เตชศรีสุธี บรรณาธิการ นิตยสาร Let’ comic, คุณอรุษ เอ่งฉ้วน ศิลปินอิสระ และ คุณยุฐิพงษ์ กนกวงศ์อนันต์ ครูสอนศิลปะศูนย์เรียนรู้ไฟ-ฟ้า โดยมูลนิธิทีเอ็มบี

ครูและอาจารย์ สามารถส่งน้อง ๆ เยาวชนเพื่อเป็นตัวแทนโรงเรียนสมัครเข้าร่วม “ประกวดวาดภาพดิจิทัล” ในโครงการ “เท่อย่างไทย โดย ไฟ-ฟ้า ทีทีบี” ครั้งที่ 49 ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมรางวัลทุนการศึกษา โดยสมัครฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายได้ตั้งแต่วันนี้ – 27 สิงหาคม 2564 คลิกดูรายละเอียดและขั้นตอนการสมัครได้ที่ www.เท่อย่างไทย.com หรือ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร 062 070 0088, 062 070 0099

ที่มา: ชมฉวีวรรณ

Symbol: TTB