คอร์สออนไลน์ฟรี หัวข้อ | กฏหมายของสหภาพยุโรปเกี่ยวกับวัสดุและบรรจุภัณฑ์ที่สัมผัสอาหาร

วัสดุและบรรจุภัณฑ์ที่สัมผัสอาหาร (food contact materials) มีความสำคัญต่อสุขภาพความปลอดภัยของผู้บริโภคในชีวิตประจำวัน ซึ่งผู้ผลิตวัสดุและบรรจุภัณฑ์ที่สัมผัสกับอาหารต้องตระหนักและปฏิบัติตามข้อกำหนดกฏหมายที่เกี่ยวข้อง เช่น สารที่ได้รับอนุญาตให้ใช้ในการผลิตพลาสติกสำหรับสัมผัสอาหาร และข้อจำกัดในการใช้สารที่ได้รับอนุญาต ฯลฯ

ข้อกำหนดเกี่ยวกับวัสดุพลาสติก และภาชนะสัมผัสอาหารมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความมั่นใจในความปลอดภัยในการใช้งาน โดยไม่เป็นแหล่งอันตรายสำหรับสุขภาพ อีกทั้งไม่ทำให้ กลิ่น สี และรสชาติของอาหารเปลี่ยนไป จึงต้องมีการทดสอบการปนเปื้อนของภาชนะสัมผัสอาหารและได้รับการรับรองจากผู้บริการทดสอบที่มีมาตรฐานระดับสากล และ ห้องปฏิบัติการทดสอบของบริษัททียูวี ไรน์แลนด์มีความสามารถในการวิเคราะห์ทดสอบภาชนะบรรจุอาหารสำหรับผู้ที่ต้องการส่งออกผลิตภัณฑ์ไปขายในประเทศต่างๆ ในยุโรป อเมริกา ญี่ปุ่น เป็นต้น

และเพื่อความเข้าใจและได้รับข้อมูลที่ดีขึ้น บริษัท ทียูวี ไรน์แลนด์ (ประเทศไทย) จึงอยากขอเรียนเชิญท่านผู้สนใจเข้าร่วมอบรมออนไลน์ (Live broadcast) หัวข้อเกี่ยวกับ กฏหมายของสหภาพยุโรปที่เกี่ยวกับวัสดุและบรรจุภัณฑ์ที่สัมผัสอาหาร ซึ่งเนื้อหาในการบรรยายจะครอบคลุมหัวข้อดังนี้

  • กฏหมายของสหภาพยุโรปที่เกี่ยวกับวัสดุและบรรจุภัณฑ์ที่สัมผัสอาหารตาม (EU) No. 2020/1245 ฉบับแก้ไขตามข้อกำหนดของ (EU) No 10/2011
  • หลักการของ NIAS
  • Recall cases และข้อมูลสถิติที่เกี่ยวกับวัสดุและบรรจุภัณฑ์ที่สัมผัสอาหาร
  • ถาม-ตอบ

ดังนั้น ผู้สนใจสามารถสมัครเพื่อร่วมเข้ารับฟังการบรรยาย และสอบถามข้อสงสัยเกี่ยวกับเนื้อหาในการบรรยายและบริการการทดสอบโดยตรงกับผู้เชี่ยวชาญในสัมมนาครั้งนี้ 

หัวข้อ: Overview of FCM European Legislation and Related Challenges

วันที่: 9 มีนาคม 2564

เวลา: 14.00 – 15.20 น.

บรรยาย: ภาษาไทย

ผู้บรรยาย: คุณณัฐกฤตา ทองดี – Section Manager, Softlines

ระบบ: Zoom – Live broadcast

*พิเศษสำหรับผู้เข้าร่วมอบรม ลุ้นรับบัตรกำนัล และของที่ระลึกมากมายจาก ทียูวี ไรน์แลนด์

ลงทะเบียนอบรมคลิก > https://bit.ly/3um73Xj

ลงทะเบียนตั้งแต่วันนี้  –  5 มีนาคม 2564

จำกัดจำนวนผู้ลงทะเบียน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับหัวข้อการอบรมที่ คุณพอใจ วิเศษชาติ – Sales Manager, Softlines

Tel: +66 2 326 2463

Email: Porjai.Wisetchart@tuv.com

ที่มา: ทียูวี ไรน์แลนด์