เปิดรับสมัครเข้าร่วม ! เด็กน้อยภายใน (Recovery Of Your Inner Child)

เปิดรับสมัครเข้าร่วม ! เด็กน้อยภายใน (Recovery Of Your Inner Child)

คอร์สการเขียนบันทึกเพื่อการบ่มเพาะความรักและการเยียวยาตนเอง ผ่านองค์ความรู้เรื่อง เด็กน้อยภายใน ในชุดหลักสูตร เขียนเปลี่ยนชีวิต รุ่นที่ 47  (คอร์ส 2 วัน)

สำหรับบุคคลทั่วไปที่สนใจการพัฒนาตนเอง การเยียวยา การเข้าใจตนเอง และการดูแลปมปัญหาในชีวิต โดยมีอายุ 17 ปีขึ้นไป รายได้ส่วนหนึ่งสนับสนุนกิจกรรมการกุศลของสถาบันฯ อาทิ โครงการ ปัญญ์ สเปซ แหล่งเรียนรู้ออนไลน์ฟรีเพื่อทุกคน

หนึ่งในชุดหลักสูตร #เขียนเปลี่ยนชีวิต รุ่น 47 : วันที่ 13 – 14 มีนาคม 2564 (เสาร์-อาทิตย์) เวลา 9.00 น. ถึง 17.00 น.

ณ สำนักงานใหญ่ สถาบันธรรมวรรณศิลป์ ซอยงามวงศ์วาน 7.ค่าลงทะเบียน 1,500 – 2,400 บาท ตามกำลังทรัพย์ เรียนจบได้รับคู่มือเขียนค้นตน (แบบฝึกหัด 43 กิจกรรม)

สมัครเข้าร่วมได้ที่ https://punnspace.com/p/innerchildcourse/

เด็กน้อยภายใน คืออะไร 

คือ การเยียวยาและการเปลี่ยนแปลงอิทธิพลเชิงลบที่มีต่อความคิดความเชื่อในการใช้ชีวิต “จากเหตุการณ์และความรู้สึกในวัยเด็ก” โดยให้ไถ่ถอนความรู้สึกที่ค้างคาด้วยการรับฟังอย่างลึกซึ้ง และเปลี่ยนแปลงกรอบทัศนะใหม่ให้สอดคล้องกับความเป็นจริงและเห็นคุณค่าในตนเอง เด็กน้อยภายใน ยังเป็นการฝึกจัดการภาวะอารมณ์ความรู้สึกลบ เช่น ความโกรธ ความขี้น้อยใจ ความขี้อิจฉา เป็นต้น ซึ่งสืบเนื่องมาจากการไม่ได้รับการดูแลเอาใจใส่ด้านที่เปราะบางภายในตัวเรา

เด็กน้อยภายใน คือ การ “น้อมนำคุณสมบัติของการเป็นเด็ก ขึ้นมาใช้” ในวันวัยผู้ใหญ่ เพื่อเติมเต็มโลกทัศน์ พลัง และท่าทีชีวิต ชนิดที่วันวัยผู้ใหญ่อาจหลงลืมไปกับกรอบความรู้และกิจวัตรการงานต่างๆ คุณสมบัติของเด็กน้อยภายใน เป็นเหมือนเมล็ดพันธุ์ที่มีติดตัวทุกคนมาตั้งแต่เกิด แต่เมื่อไม่ได้น้อมนำมาใช้อย่างพอดีและอย่างบ่มเพาะให้เติบโตแล้ว ชีวิตวันวัยผู้ใหญ่ก็เหมือนชีวิตที่แข็งทื่อหรือขาดความพอดี ลึกๆ แล้วเรายังมีความต้องการนำสิ่งที่ดีในวัยเด็กออกมาใช้ แต่หากไม่รู้ทัน ไม่รู้ใช้แล้ว ผลสะท้อนออกมาอาจเป็นการกระทำที่ขาดการยั้งคิด ความเครียดสะสม การเสพติด การฉลองสังสรรค์เกินพอดี ความลุ่มหลงเมามายในชีวิต เป็นต้น

เด็กน้อยภายใน ยังเป็นการแปรเปลี่ยนท่าทีที่เรามีต่อตัวเราเองในด้านต่างๆ ซึ่งได้รับอิทธิพลจากความสัมพันธ์ของผู้ปกครองในวัยเด็ก หรือเรียกประเด็นนี้ว่า เป็น “ครอบครัวภายใน” หมายถึงความเป็นพ่อเป็นแม่เป็นผู้ปกครอง และ ความสัมพันธ์ของพวกเขาต่อเราและต่อพวกเขาเอง ล้วนมีอิทธิพลสืบเนื่องมาถึงจิตใจเราและท่าทีความสัมพันธ์ในชีวิตปัจจุบัน เราต้องย้อนมองมายังครอบครัวภายในนี้ เพราะหลายครั้งเรามีท่าทีที่ไม่เกื้อกูลตนเองและผู้อื่น เราอาจรู้สึกขัดแย้งสับสน บีบคั้นหรือปล่อยปละละเลย มีความดีงามของผู้เลี้ยงดูเราที่ส่งทอดมาถึงเราให้น้อมนำออกมาใช้ และมีด้านลบหรือข้อจำกัดที่เราได้รับอิทธิพลมาเช่นกัน เรียนรู้เพื่อปลดปล่อยตนจากข้อจำกัดที่เราแบกรับไว้อยู่ภายในจิตไร้สำนึกเสมอมาจากวัยเยาว์ เมื่อนั้นเราก็จะ “ใช้ชีวิตในปัจจุบันขณะได้อย่างเต็มเปี่ยม” และเป็นอิสระ

คอร์ส เด็กน้อยภายใน (Recovery Of Your Inner Child)

รับจำนวนจำกัดเท่านั้น จัดขึ้นปีละครั้ง ยกเว้นเชิญไปสอนกลุ่มเฉพาะ อ่านรายละเอียดในเว็บไซต์ หรือแสกนคิวอาร์โค้ด

ที่มา: สถาบันธรรมวรรณศิลป์