บลจ. พรินซิเพิล แนะนำแอปพลิเคชัน Principal TH

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนพรินซิเพิล จำกัด เข้าร่วมออกบูธในงานมหกรรมการเงินส่งท้ายปี ครั้งที่ 4 Money Expo Year End 2020 ณ ศูนย์การประชุมและนิทรรศการ ไบเทค บางนา เมื่อวันที่ 17-20 ธันวาคม ที่ผ่านมา เพื่อแนะนำแอปพลิเคชัน Principal TH รองรับการเปิดบัญชี แนะนำ ซื้อขาย สับเปลี่ยน ติดตามมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนรวม พร้อมโปรโมชันฟรีกองทุน PRINCIPAL DPLUS-A มูลค่า 500 บาท เมื่อดาวน์โหลดและเปิดบัญชีบนแอปพลิเคชัน Principal TH ตั้งแต่วันที่ 15 ตุลาคม – 31 ธันวาคม 2563 จำกัดสิทธิ์เฉพาะลูกค้า 1,000 ท่านแรก และลูกค้าที่ดาวน์โหลดและเปิดบัญชีที่บูธ บลจ. พรินซิเพิล ยังได้รับบัตร Starbucks e-coupon มูลค่า 200 บาทอีกด้วย

ที่มา: เอ็ม ที มัลติมีเดีย