ศูนย์การค้ามาร์เก็ตวิลเลจ หัวหิน จัดการฝึกซ้อมอพยพหนีไฟและการดับเพลิงเบื้องต้น ประจำปี 2563

ศูนย์การค้ามาร์เก็ตวิลเลจ หัวหิน จัดการฝึกซ้อมอพยพหนีไฟและการดับเพลิงเบื้องต้น ประจำปี 2563 โดยจัดการซ้อมขึ้นในวันที่ 18-19 พฤศจิกายน 2563 ในการฝึกซ้อมดังกล่าวมีหน่วยงานต่างๆ เข้าร่วมแผนซ้อมอาทิ ทีมดับเพลิงเทศบาลหัวหิน, สภอ.หัวหิน, ตำรวจท่องเที่ยวหัวหิน, กิ่งกาชาดหัวหิน, การไฟฟ้าหัวหิน ,มูลนิธิหัวหิน , ทีม Leader Fire Safety และเจ้าหน้าที่ พนักงานร้านค้าภายใน เข้าร่วมจำนวนมากกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อม ซักซ้อม และทบทวน การดับเพลิง การใช้อุปกรณ์การดับเพลิง กรณีเกิดเพลิงไหม้ภายในร้านค้า หรือศูนย์การค้า โดยมีวิทยากรชำนาญการเป็นผู้ฝึกซ้อมและให้คำแนะนำ

ที่มา: ศูนย์การค้ามาร์เก็ตวิลเลจหัวหิน