เชิญชมโขนรามคำแหง ชุดใหญ่ “ศรีราม ศรีราชะอโยธยา”

มหาวิทยาลัยรามคำแหง เชิญชมการแสดงโขนรามคำแหง ชุด “ศรีราม ศรีราชะ  อโยธยา” เพื่อร่วมเฉลิมฉลองในโอกาสการสถาปนามหาวิทยาลัยรามคำแหง ครบรอบ 50 ปี  “5 ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำแหง” จัดแสดงวันเสาร์ที่ 20 สิงหาคม 2565 เวลา 18.00 น. ณ ห้อง 322 ชั้น 3 อาคารสุโขทัย มหาวิทยาลัยรามคำแหง  

พบกับการรำถวายพระพรทศมินทราธิราช และโขนรามคำแหงชุดใหญ่ ชุด “ศรีราม ศรีราชะอโยธยา” (พระรามเดินดง-ขาดเศียรขาดกร-หนุมานชูกล่องดวงใจ-พระรามคืนนคร) แสดงโดยผู้บริหาร คณาจารย์ นักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหง นักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง สมาชิกโขนรามคำแหง และผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมแสดงโขนรามคำแหง  

ราคาบัตร บัตรราคา 500 บาท (เก้าอี้ด้านหน้าชิดพื้นที่แสดง) และบัตรราคา 200 บาท (ที่นั่งบนอัฒจันทร์) ความยาวการแสดงประมาณ 3 ชั่วโมง 

สำรองที่นั่งได้ที่ https://forms.gle/V33tgo9PpZnkNHUD8 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook page: โขนรามคำแหง Khon Ramkhamhaeng หรือโทร. 02-310-8296, 02-310-8299   

ที่มา: มหาวิทยาลัยรามคำแหง