เติมบางจากฯ รับฟรีไข่ไก่ 4 ฟอง ร่วมช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ไข่

บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ร่วมกับกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ ช่วยเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ไข่ที่ได้รับผลกระทบในช่วงที่ผลผลิตออกมาพร้อมกันเป็นจำนวนมาก และขาดช่องทางการกระจายสินค้า ด้วยการรับซื้อไข่ไก่นำมาสมนาคุณลูกค้า โดยสมาชิกบางจากกรีนไมลส์ เติมน้ำมันทุกชนิดตั้งแต่ 300 บาทขึ้นไป รับฟรีไข่ไก่สดจำนวน 4 ฟอง (1 แพ็ก) มูลค่า 15 บาท ตั้งแต่วันที่ 17 – 19 มีนาคม 2566 หรือจนกว่าของจะหมด ที่สถานีบริการน้ำมันบางจากในเขตกรุงเทพฯ นนทบุรี ปทุมธานี และสมุทรปราการ ที่ร่วมรายการ ดูรายละเอียดได้ที่ www.bcpgreenmiles.com

บางจากฯ เป็นบริษัทพลังงานที่ดำเนินงานไปพร้อมกับการดูแลสิ่งแวดล้อมและสังคม ด้วยแนวคิด Greenovative Destination  ของสถานีบริการน้ำมันบางจากที่มีเป้าหมายให้ผู้บริโภคได้ใช้พลังงานคุณภาพสูงและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตอบโจทย์ความสะดวกสบายในชีวิตประจำวัน เป็นจุดหมายของการแบ่งปันและสร้างสรรค์สังคมไทยที่น่าอยู่ ที่ผ่านมา บางจากฯ ได้ร่วมช่วยเหลือเกษตรกรด้วยการรับซื้อผลผลิตที่ออกมาพร้อมกันจำนวนมากตามฤดูกาล เช่น ส้ม มะนาว หอมแดง ไข่ไก่ ฯลฯ คัดสรรผลิตภัณฑ์แปรรูปจากผลผลิตทางการเกษตร เช่น เผือกอบกรอบ ลูกหยีกวน ลูกไหนอบแห้ง และร่วมโครงการกับกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ช่วยรับซื้อผลผลิตทางการเกษตรเพื่อร่วมดูดซับผลผลิตและพยุงราคา อาทิเช่น มังคุด สับปะรด ลำไย หอม กระเทียม เป็นต้น แล้วนำผลผลิตต่างๆ ดังกล่าวมาเป็นของสมนาคุณลูกค้า ซึ่งนอกจากได้ช่วยสร้างงานสร้างรายได้ให้ชุมชนเกษตรกรแล้ว ยังสามารถช่วยค่าครองชีพให้ผู้บริโภคได้อีกทางหนึ่งด้วย

ที่มา: บางจาก คอร์ปอเรชั่น