GPSC – SMBC สนับสนุนสินเชื่อสีเขียว ครั้งแรกของกลุ่ม ปตท. วงเงิน 185 ล้านเหรียญสหรัฐฯ มุ่งขยายพอร์ตพลังงานสะอาด

GPSC – SMBC ร่วมลงนามสนับสนุนสินเชื่อสีเขียวหรือ Green Loan วงเงิน 185 ล้านเหรียญสหรัฐฯ อายุสัญญา 10 ปี ปักธงขยายการลงทุนพลังงานสะอาด เพิ่มสัดส่วนพลังงานหมุนเวียนในพอร์ต ตามเป้าหมายการเติบโตมากกว่า 50% ของกำลังการผลิตรวมในปี 2573 สอดรับกลยุทธ์ 4S พัฒนาโครงการพลังงานแห่งอนาคต เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน

นายวรวัฒน์ พิทยศิริ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) หรือ GPSC แกนนำนวัตกรรมธุรกิจไฟฟ้ากลุ่ม ปตท. เปิดเผยว่า วันนี้ (13 ก.ย. 2565) บริษัทจีพีเอสซี ศูนย์บริหารการเงิน จำกัด (GPSC TC) ซึ่งเป็นบริษัทในกลุ่มที่ GPSC ถือหุ้น 100% ได้ลงนามสัญญากับธนาคาร ซูมิโตโม มิตซุย แบงค์กิ้ง คอร์ปอเรชัน (SMBC) โดย Mr. Tetsuro Imaeda, Senior Managing Executive Office Co-Head of Global Banking Unit, SMBC เข้าร่วมพิธีลงนามสัญญาสินเชื่อสีเขียว (Green Loan) ซึ่งนับเป็นวงเงินสินเชื่อสีเขียวครั้งแรกของกลุ่ม ปตท. ในการสนับสนุนสินเชื่อรูปแบบดังกล่าว วงเงิน 185 ล้านเหรียญสหรัฐฯ อายุ 10 ปี เพื่อดำเนินโครงการพลังงานสะอาดในอนาคต

สำหรับความร่วมมือทางด้านการเงินในครั้งนี้ มุ่งเป้าสนับสนุนการปล่อยสินเชื่อเพื่อใช้ในการลงทุนโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานสะอาด ไม่ว่าจะเป็น พลังงานแสงอาทิตย์ หรือพลังงานลม ซึ่งเป็นไปตามกลยุทธ์ S2: Scale-up Green Energy ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินการตามแผนกลยุทธ์หลักของบริษัทฯ หรือ 4S Strategy (S1: Strengthen and Expand the Core การสร้างความแข็งแกร่ง พร้อมขยายการให้บริการในธุรกิจหลัก ที่เน้นการเพิ่มประสิทธิภาพด้านการผลิต S2: Scale-up Green Energy การเพิ่มสัดส่วนการพัฒนาโครงการพลังงานสะอาด S3: S-Curve & Batteries การพัฒนานวัตกรรมพลังงานและธุรกิจแห่งอนาคต และ S4: Shift to Customer-centric Solutions บริการโซลูชั่นเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าเป็นสำคัญ ทั้งในด้านการผลิตไฟฟ้าและสาธารณูปโภค โดยใช้นวัตกรรมพลังงานทั้งโรงไฟฟ้าหลักและโรงไฟฟ้าพลังงานทางเลือก) ที่มุ่งขับเคลื่อนให้ GPSC ก้าวสู่การเป็นบริษัทฯ ชั้นนำด้านนวัตกรรมพลังงานเพื่อความยั่งยืน 1 ใน 3 ของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่ง GPSC มีเป้าหมายเพิ่มสัดส่วนพลังงานสะอาดในพอร์ตการลงทุนให้มีสัดส่วนมากกว่า 50% ของกำลังการผลิตรวมในอีก 10 ปีข้างหน้า หรือภายในปี 2573 ที่สอดรับกับแนวทางการเปลี่ยนแปลงทิศทางพลังงานโลกและแผนพลังงานชาติ (National Energy Plan) ของไทยที่มุ่งไปสู่พลังงานสะอาด และเดินสู่เป้าหมาย Net Zero เพื่อลดภาวะโลกร้อนที่รุนแรงมากขึ้น ควบคู่ไปกับการสร้างความมั่นคงด้านพลังงานอย่างยั่งยืนให้เพียงพอต่อการพัฒนาประเทศ ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม

“นับเป็นความสำเร็จของกลุ่ม GPSC ที่ได้รับการสนับสนุนทางการเงินจาก SMBC อันจะเป็นเครื่องมือที่สำคัญในการแสวงหาโอกาสด้านการลงทุนด้านพลังงานสะอาด และมีฐานะทางเงินที่มีความแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้น ในการเดินหน้าแผนทางธุรกิจด้านพลังงานสะอาดได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยที่ผ่านมา GPSC มีการลงทุนในโครงการพลังงานทางเลือกมาอย่างต่อเนื่อง ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งสอดรับกับแผนการพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศฉบับใหม่ (PDP 2565) ซึ่งเป็นส่วนสำคัญของแผนพลังงานชาติ ที่จะแล้วเสร็จในปี 2565 โดยมุ่งเน้นทิศทางการใช้พลังงานสะอาดเพิ่มขึ้นอีกด้วย” นายวรวัฒน์กล่าว

ที่มา: มาเธอร์ ครีเอชั่น

Symbol: GPSC