ลองกิได้รับการจัดอันดับ AAA ให้เป็นผู้จัดหาโมดูลเพียงรายเดียว ในไตรมาสที่ 1 ปี 2564 โดย PV Module Tech Bankability Ratings

PV-Tech และ Solar Media Research ได้เปิดตัวรายงานการจัดอันดับความสามารถในไตรมาสแรกของปี 2564 ของ PV ModuleTech ซึ่งเปิดเผยว่า ลองกิ โซลาร์ยังคงเป็นผู้ผลิตเพียงผู้เดียวที่รักษาตำแหน่งสูงสุดไว้ได้ ซึ่งเป็นบริษัทที่ได้รับการจัดอันดับ AAA เพียงแห่งเดียวในบรรดาผู้ผลิตโมดูลเกรดสูงสุดที่สามารถทำได้

ในลำดับชั้นของซัพพลายเออร์โมดูลนั้น จำนวนซัพพลายเออร์โมดูลที่มีระดับเกรด A หรือ B จะลดลงจากเดิมและมีเพียง 7 บริษัทที่ได้รับเกรด A (AAA, AA, A) ในขณะที่สามบริษัท จะอยู่ในระดับ B (BBB, BB และ B) โดยการพิจารณาคะแนนด้านความสามารถในการด้านการทำเงินลำดับสุดท้ายของ PV Tech จะพิจารณาจากการวิเคราะห์ทางสถิติที่หลากหลาย ซึ่งเกี่ยวข้องกับการรวบรวมข้อมูลจำนวนมากซัพพลายเออร์โมดูล PV แต่ละรายย้อนหลังไป 5-10 ปี โดยคะแนนจะได้มาจากสถานะทางการเงินและการผลิตของแต่ละบริษัท ซึ่งเป็นปัจจัยหลักสองประการที่ทำให้เกิดความสามารถในการทำเงินโดยรวม คะแนนสภาวะความพร้อมในการผลิตจะถูกแบ่งออกเป็นคะแนนด้านการจัดหาหรือการขนส่ง รวมถึงคะแนนด้านความจุและเทคโนโลยีของซัพพลายเออร์โมดูล PV อีกด้วย

เมื่อเปรียบเทียบกับคู่แข่งเกรด A รายอื่น ๆ ลองกิโซลาร์มีผลงานอยู่ในด้านบวกของตัวชี้วัดหลักเกือบทั้งหมด ในด้านค่าใช้จ่ายด้านการวิจัยและพัฒนา ลองกิถือเป็นผู้นำในอุตสาหกรรม PV ที่มีการลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนาอย่างมีนัยสำคัญในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา และกลายเป็นปัจจัยสำคัญของทั้งอุตสาหกรรมที่ผันตัวจากการเป็นผู้ผลิตแบบมัลติมาสู่การผลิตแบบโมโนด้วยเทคโนโลยีอันโดนเด่น

ในปัจจุบันลองกิเป็นหน่วยงานการผลิตที่สำคัญที่สุดในอุตสาหกรรม PV โดยเป็นซัพพลายเออร์เวเฟอร์ PV รายใหญ่ที่สุดที่มีกำลังการผลิตโมโน 60-GW-plus ขนาดใหญ่ในประเทศจีน ด้วยการผสานรวมในแนวตั้งจากเวเฟอร์ไปยังเซลล์จนถึงโมดูล (แบบโมโนทั้งหมด) และลองกิยังได้รับการยอมรับในฐานะซัพพลายเออร์โมดูล PV ระดับโลกที่ใหญ่ที่สุด คำแนะนำของลองกิสำหรับการจัดส่งโมดูลปี 2020 นั้นยังสูงกว่า 20GW อีกด้วย

เกี่ยวกับ ลองกิ โซลาร์ (LONGi Solar)
ลองกิ (LONGi) คือผู้นำอุตสาหกรรมการผลิตไฟฟ้าแสงอาทิตย์สู่มาตรฐานใหม่ ด้วยนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายและอัตราส่วนต้นทุนพลังงานที่คุ้มค่าสูงสุด ผ่านการนำเสนอเทคโนโลยีโซลาร์เซลล์แบบโมโนคริสตัลไลน์ บริษัทฯ ได้ส่งมอบชิปและโมดูลโซลาร์เซลล์ประสิทธิภาพสูงไปทั่วโลกซึ่งสามารถผลิตพลังงานไฟฟ้าได้มากกว่า 30 กิกะวัตต์ในแต่ละปี โดยครอบคลุมสัดส่วนราวหนึ่งในสี่ของอุปสงค์ในตลาดโลก ทำให้ลองกิได้รับการยกย่องเป็นบริษัทด้านเทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์ที่มีมูลค่าสูงสุดในโลกด้วยมูลค่าตลาดสูงสุด ลองกิยึดมั่นในคุณค่าหลักสองประการ ได้แก่ นวัตกรรมและการพัฒนาที่ยั่งยืน สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ https://en.longi-solar.com/ และดูข้อมูลของ ลองกิ โซลาร์ ประเทศไทย ได้ที่ https://www.facebook.com/longisolarthailand/

ที่มา: มิดัส คอมมิวนิเคชั่น อินเตอร์เนชั่นเนล