เอ็กซอนโมบิล และ กระทรวงพลังงาน ลงนามการขยายสัมปทาน ผลิตก๊าซธรรมชาติน้ำพองที่จังหวัดขอนแก่น

บริษัท เอ็กซอนโมบิล เอ็กซ์โพรเรชั่น แอนด์ โพรดักชั่น โคราช อิงค์ และ กระทรวงพลังงาน ร่วมลงนามในสัญญาขยายสัมปทานการดำเนินธุรกิจผลิตก๊าซธรรมชาติ ในเขตอำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น โดยต่อระยะเวลาสัมปทานให้บริษัท เอ็กซอนโมบิล เอ็กซ์โพรเรชั่น แอนด์ โพรดักชั่น โคราช อิงค์ ออกไปอีก 10 ปี ตั้งแต่ปีพ.ศ. 2564 – 2574 ซึ่งก๊าซธรรมชาติที่ผลิตได้จะจัดจำหน่ายให้แก่บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เพื่อส่งต่อให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยนำไปผลิตกระแสไฟฟ้าสำหรับครัวเรือนและธุรกิจในภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย

ในโอกาสนี้ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน นายสุพัฒน์พงษ์ พันธุ์มีเชาว์ ได้ลงนามในสัญญาขยายสัมปทานการดำเนินธุรกิจผลิตก๊าซธรรมชาติน้ำพองในจังหวัดขอนแก่น ร่วมกับ รองประธาน บริษัท เอ็กซอนโมบิล เอ็กซ์โพลเรชั่น แอนด์ โพรดักชั่น โคราช อิงค์ นายชัชวาลย์ หงษ์เจริญไทย ที่ ห้องประชุมกระทรวงพลังงาน ศูนย์เอ็นเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ กรุงเทพฯ โดยมีผู้บริหารจากทั้งสองหน่วยงานร่วมแสดงความยินดี ประกอบด้วย ปลัดกระทรวงพลังงานนายกุลิศ สมบัติศิริ อธิบดีกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ ดร.สราวุธ แก้วตาทิพย์ ผู้จัดการใหญ่บริษัทในเครือเอ็กซอนโมบิลในประเทศไทย ดร. อดิศักดิ์ แจ้งกมลกุลชัย และผู้จัดการฝ่ายกิจกรรมองค์กรและรัฐกิจสัมพันธ์ บริษัท เอ็กซอนโมบิล จำกัด ดร. ทวีศักดิ์ บรรลือสินธุ์

การต่อสัญญาสัมปทานในครั้งนี้ บริษัท เอ็กซอนโมบิล เอ็กซ์โพลเรชั่น แอนด์ โพรดักชั่น โคราช อิงค์ คาดว่าจะจัดส่งก๊าซธรรมชาติได้ในปริมาณ 8 ล้าน ลบ.ฟุตต่อวัน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการผลิตกระแสไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าน้ำพองที่ให้แสงสว่างกว่า 1 ล้านครัวเรือนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน

ดร. อดิศักดิ์ แจ้งกมลกุลชัย ผู้จัดการใหญ่บริษัทในเครือเอ็กซอนโมบิลในประเทศไทย ได้กล่าวว่า “การลงนามในสัญญาต่ออายุสัมปทานในครั้งนี้ ได้สะท้อนถึงความมุ่งมั่นของเราในการดำเนินธุรกิจในประเทศไทย ในฐานะหนึ่งในบริษัทชั้นนำด้านการขุดเจาะและผลิตก๊าซธรรมชาติ ด้วยประสบการณ์การทำงานในการผลิตก๊าซธรรมชาติจากแหล่งบนบกของภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยมาอย่างยาวนานหลายสิบปี เรายินดีที่ได้ทำงานร่วมกับรัฐบาลไทยเพื่อความมั่นคงในการจัดหาพลังงานให้สอดคล้องกับความต้องการและการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ”

รองประธานบริษัท เอ็กซอนโมบิล เอ็กซ์โพลเรชั่น แอนด์ โพรดักชั่น โคราช อิงค์ คุณชัชวาลย์ หงษ์เจริญไทย กล่าวว่า “เราขอขอบคุณกระทรวงพลังงานที่ได้สนับสนุนการดำเนินงานของเรามาโดยตลอด และขอยืนยันในความมุ่งมั่นของเราที่จะขยายการจัดหาพลังงานของประเทศในระยะยาว พร้อมทั้งร่วมดำเนินงานกับรัฐบาลไทยเพื่อพัฒนาและจัดหาพลังงานให้กับประชาชนคนไทยอย่างต่อเนื่อง”

และเมื่อเร็วๆนี้ ทางบริษัท เอ็กซอนโมบิล เอ็กซ์โพลเรชั่น แอนด์ โพรดักชั่น โคราช อิงค์ ได้ฉลองการทำงานด้วยความปลอดภัยโดยไม่เสียเวลาการทำงานมาเป็นระยะเวลาถึง 30 ปี นับแต่เริ่มดำเนินการผลิตก๊าซเป็นต้นมา ซึ่งเป็นเครื่องพิสูจน์ถึงความมุ่งมั่นในการนำทรัพยากรของชาติ มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดอย่างปลอดภัย นอกจากนี้ ยังได้จัดตั้งกองทุนการศึกษาสำหรับเยาวชนร่วมกับกลุ่มบริษัทพลังงานน้ำพอง รวมถึงร่วมกับหน่วยงานสถาบันในท้องถิ่น เพื่อยกระดับมาตรฐานด้านสุขอนามัย สิ่งแวดล้อม และความเป็นอยู่ของชุมชนอย่างต่อเนื่อง

จากความสำเร็จที่ผ่านมา รวมถึงการปฎิบัติตามสัญญาในกฏระเบียบของการได้รับสัมปทาน และการทำประโยชน์ต่อประเทศชาติเป็นอย่างดี ทำให้ บริษัท เอ็กซอนโมบิล เอ็กซ์โพรเรชั่น แอนด์ โพรดักชั่น โคราช อิงค์ ได้รับความไว้วางใจจากรัฐบาลไทย ในการผลิตปิโตรเลียมในสัมปทานแหล่งก๊าซธรรมชาติน้ำพองต่อไปอีกเป็นระยะเวลา 10 ปี

เกี่ยวกับ บริษัท เอ็กซอนโมบิล เอ็กซ์โพลเรชั่น แอนด์ โพรดักชั่น โคราช อิงค์
บริษัท เอ็กซอนโมบิล เอ็กซ์โพลเรชั่น แอนด์ โพรดักชั่น โคราช อิงค์ เป็นบริษัทในเครือ เอ็กซอน โมบิล คอร์ปอเรชั่น ซึ่งเป็นบริษัทเอกชนชั้นนำระดับโลกที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งทางด้านพลังงานและปิโตรเคมี โดยได้ดำเนินงานที่แหล่งก๊าซธรรมชาติน้ำพองมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2522 และ เริ่มการผลิตจัดส่งก๊าซธรรมชาติได้ในปี 2533 สัมปทานการผลิตก๊าซธรรมชาตินี้ เป็นการร่วมลงทุนของบริษัท เอ็กซอนโมบิล เอ็กซ์โพรเรชั่น แอนด์ โพรดักชั่น โคราช อิงค์ ในสัดส่วน 80% และ บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) ในสัดส่วน 20% โดยมีทีมทำงานที่มีความเชี่ยวชาญและได้รับการฝึกอบรมเป็นอย่างดี เพื่อส่งมอบพลังงานให้กับชุมชนภาคตะวันออกเฉียงหนือด้วยความปลอดภัยและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

ที่มา: เอ็กซอนโมบิล