บาฟส์ คลีน ปิดดีลซื้อกิจการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 7 โรง พร้อมเดินหน้าขยายธุรกิจพลังงานทดแทน ตั้งเป้ารายได้ 1 พันล้านบาทในสามปี

ม.ล. ณัฐสิทธิ์ ดิศกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บาฟส์ คลีน เอนเนอร์ยี่ คอร์เปอเรชั่น จํากัด ในเครือบริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือ บาฟส์ เปิดเผยความคืบหน้าการเข้าซื้อกิจการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ว่าได้มีการลงนามในสัญญาซื้อหุ้นสามัญในกลุ่มบริษัทซึ่งประกอบธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ รวม 7 โรง มูลค่า 1,704.67 ล้านบาท กำลังผลิตรวม 36.4 เมกะวัตต์ จากบริษัท พีดีไอ เอ็นเนอร์ยี จำกัด บริษัทย่อยของ บริษัท ผาแดงอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) เสร็จสิ้นเมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2564 ส่งผลให้บาฟส์ คลีน สามารถรับรู้รายได้ไม่น้อยกว่า 120 ล้านบาทในปีนี้พร้อมตั้งเป้ารายได้ 1 พันล้านบาทในสามปี สอดคล้องกับทิศทางการดำเนินธุรกิจของบาฟส์ในการขยายพอร์ตพลังงานทดแทน และเสริมสร้างความมั่นคงทางการเงินให้แก่กลุ่มบริษัท

โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ทั้ง 7 โรง ซึ่งปัจจุบันเปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์แล้ว ได้แก่

  1. โรงไฟฟ้า จำนวน 5 โรง มีกำลังผลิตรวม 29 เมกะวัตต์ ตั้งอยู่ที่จังหวัดปราจีนบุรี 3 โรง และจังหวัดสมุทรสาคร 2 โรง มีอายุสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาครวม 25 ปี ซึ่งปัจจุบันมีอายุสัญญาซื้อขายไฟฟ้าคงเหลือ 20 ปี
  2. โรงไฟฟ้ากำลังการผลิต 6.3 เมกะวัตต์ จำนวน 1 โรง ตั้งอยู่ที่จังหวัดตาก โดยมีสัญญารับซื้อไฟฟ้าในรูปแบบ Adder ที่สามารถขยายระยะเวลาต่อไปคราวละ 5 ปี
  3. โรงไฟฟ้ากำลังการผลิต 1.1 เมกะวัตต์จำนวน 1 โรง ตั้งอยู่ที่จังหวัดขอนแก่น โดยมีสัญญารับซื้อไฟฟ้าในรูปแบบ Adder ที่สามารถขยายระยะเวลาต่อไปคราวละ 5 ปี

การซื้อกิจการโรงไฟฟ้าในครั้งนี้ ยังช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและสร้างโอกาสการเติบโตทางธุรกิจโดยการนำเอาความเชี่ยวชาญและความรู้ความเชี่ยวชาญด้านการบริหารจัดการ (O&M) ในธุรกิจพลังงานมาอย่างยาวนานของบาฟส์มาช่วยเสริมสร้างความแข็งแกร่งภายในองค์กรและขยายธุรกิจต่อไปในอนาคต

ที่มา: เอบีเอ็ม คอนเนค

Symbol: BAFS