Peloton บรรลุข้อตกลงเข้าซื้อกิจการ Cevian Technologies

Peloton มีความยินดีที่ได้ประกาศให้ทราบถึงการบรรลุข้อตกลงการเข้าซื้อกิจการของ Cevian Technologies บริษัทด้านซอฟต์แวร์คลาวด์ซึ่งมีความเชี่ยวชาญในการเก็บรวบรวมวิเคราะห์ข้อมูลแบบเรียลไทม์, เทคโนโลยีวิชวลไลเซชัน และเครื่องมือการรายงานผลสำหรับอุตสาหกรรมการขุดเจาะน้ำมัน โดยมี FracNet ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์แฟล็กชิปของ Cevian ที่สามารถแสดงข้อมูลออกมาเป็นภาพและมีแพลตฟอร์มการจัดเก็บข้อมูลบนคลาวด์ ช่วยให้เข้าถึงข้อมูลเพื่อแก้ไขปัญหาการแตกร้าวของท่อส่งได้ในรูปแบบที่เป็นมาตรฐานและมีระบบชัดเจนทั้งในระหว่างและหลังการดำเนินงาน

การที่อุตสาหกรรมพลังงานหันมาปรับใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและคลาวด์กันมากขึ้น ได้เปิดโอกาสให้เกิดการนำซอฟต์แวร์ FracNet และบริการของ Cevian มาผนวกรวมเข้ากับโซลูชันต่าง ๆ ที่มีในแพลตฟอร์ม Peloton อันได้แก่ วงจรข้อมูลการขุดเจาะและการผลิตน้ำมัน ซึ่งจะช่วยเพิ่มขีดความสามารถของบริษัทต่าง ๆ ในการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการแตกร้าวของระบบท่อส่ง เพิ่มประสิทธิภาพการตัดสินใจ และเพิ่มโอกาสต่าง ๆ ตามมา

Glen Gray ซีอีโอของ Peloton กล่าวว่า “เรามุ่งหวังที่จะพัฒนา FracNet และผสมผสานเทคโนโลยีทั้งหมดที่เรามีเข้าด้วยกัน เพื่อเพิ่มกำลังการผลิตและลดต้นทุนให้กับลูกค้าของเรา”

Jocelyn McMinn ผู้ร่วมก่อตั้งและกรรมการผู้จัดการของ Cevian Technologies กล่าวว่า “การได้ซอฟต์แวร์ FracNet เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของแพลตฟอร์ม Peloton จะช่วยเพิ่มความแม่นยำด้านคุณภาพแบบเรียลไทม์และยกระดับมาตรฐานให้กับธุรกิจการขุดเจาะน้ำมันได้ในระยะยาว” ขณะที่ Kevin Lo ผู้ร่วมก่อตั้งและกรรมการผู้จัดการฝ่ายพันธมิตรของ Cevian Technologies เผยว่า “Peloton เป็นเสมือนบ้านในอุดมคติของ Cevian และเมื่อผนึกความร่วมมือกัน เราจะสามารถให้บริการข้อมูลการขุดเจาะน้ำมันที่กลั่นกรองแล้วให้แก่ลูกค้า โดยข้อมูลดังกล่าวสามารถเข้าถึงได้ง่ายดายโดยใช้ FracNet หรือแพลตฟอร์มวิชวลไลเซชันอื่น”

เกี่ยวกับ Peloton

แพลตฟอร์ม Peloton ช่วยเพิ่มศักยภาพในการพลิกโฉมสู่ความเป็นดิจิทัลให้กับอุตสาหกรรมน้ำมันและก๊าซ จากการให้บริการโซลูชันวงจรข้อมูลการขุดเจาะ การผลิตน้ำมัน และการจัดการข้อมูลด้านพื้นที่ โดยผสมผสานคุณสมบัติด้านความคล่องตัว ระบบอัตโนมัติ และข้อมูลเข้าด้วยกัน ปัจจุบัน มีลูกค้าในธุรกิจน้ำมันและก๊าซกว่า 600 แห่งทั่วโลกให้ความไว้วางใจใช้เทคโนโลยีของ Peloton ในการให้บริการเครื่องมือและข้อมูลที่จำเป็นแก่ผู้เกี่ยวข้องเพื่อช่วยในการบริหารจัดการ ลดความซับซ้อน และเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานให้มากยิ่งขึ้น

เกี่ยวกับ Cevian

Cevian Technologies มีประสบการณ์กว้างขวางในการพัฒนาการเก็บรวบรวมวิเคราะห์ข้อมูลแบบเรียลไทม์, เทคโนโลยีวิชวลไลเซชัน, การจัดเก็บข้อมูล และการให้บริการเครื่องมือการรายงานผลสำหรับอุตสาหกรรมการขุดเจาะน้ำมัน ทั้งนี้ FracNet ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์แฟล็กชิปของ Cevian ได้ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการวิเคราะห์ด้วยข้อมูลเกี่ยวกับการแตกร้าวของระบบท่อได้อย่างเป็นระบบและมีมาตรฐานทั้งในระหว่างและหลังการดำเนินงาน นับจนถึงปัจจุบันFracNet มีการนำไปใช้ประกอบการตัดสินใจแบบเรียลไทม์สำหรับการดำเนินงานในโครงการขุดเจาะน้ำมันกว่า 10,300 แห่ง

โลโก้ – https://mma.prnewswire.com/media/1163960/Peloton_Logo.jpg

ที่มา: พีอาร์นิวส์ไวร์/อินโฟเควสท์