ปตท.สผ. คว้า 4 รางวัลจาก The Asset ESG Corporate Awards 2020

บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) หรือ ปตท.สผ. เปิดเผยว่า ปตท.สผ. ได้รับ 4 รางวัลจากงาน The Asset ESG Corporate Awards 2020 ซึ่งจัดขึ้นโดย The Asset นิตยสารด้านการเงินการลงทุนชั้นนำของภูมิภาคเอเชีย โดยรางวัลที่ ปตท.สผ.ได้รับ ได้แก่ รางวัล ESG Corporate Platinum จากการประเมินผลการดำเนินงานโดดเด่นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล เป็นครั้งที่ 11 รางวัล Best Initiative in Innovation จากโครงการ The Pilot Recycled Drill Cuttings Road เป็นครั้งที่ 6 รางวัล Best Investor Relations Team เป็นครั้งที่ 6 และรางวัล Best CEO ซึ่งมอบให้กับนายพงศธร ทวีสิน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ในฐานะผู้นำองค์กรซึ่งสร้างแรงบันดาลใจให้แก่พนักงาน มีกระบวนการคิดเชิงกลยุทธ์ และพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ

รางวัล The Asset ESG Corporate Awards 2020 มีหลักเกณฑ์การพิจารณามอบรางวัลให้กับบริษัทหรือบุคคลที่ดำเนินธุรกิจได้อย่างยอดเยี่ยม โดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล หรือ ESG ซึ่งในปีนี้การมอบรางวัลจัดขึ้นในรูปแบบออนไลน์

ที่มา: ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม