PSTC คว้างานออกแบบ โรงไฟฟ้าชีวมวล SPP Hybrid

คุณกัมพล ตติยกวี (ที่ 3 จากขวา) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) หรือ PSTC คุณวิศิษฏ์ ลิขิตตาภรณ์ (ที่ 3 จากซ้าย) รักษาการกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ทิพย์พิจิตร ไฮบริดเอนเนอยี่ จำกัด ถ่ายภาพร่วมกันภายหลังลงนามบันทึกข้อตกลง สัญญาว่าจ้างงาน ออกแบบ จัดหาอุปกรณ์และก่อสร้างโครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล ขนาดกำลังการผลิตติดตั้ง 26 เมกะวัตต์ ในโรงไฟฟ้าชีวมวล SPP Hybrid อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร โดย บริษัท ทิพย์พิจิตร ไฮบริดเอนเนอยี่ จำกัด เป็นผู้ว่าจ้าง และ PSTC เป็นผู้รับจ้าง ซึ่งงานดังกล่าวจัดขึ้น ณ ห้องประชุมเชียงราย ชั้น 43 ตึก Empire Tower กทม.เมื่อเร็ว ๆ นี้

ที่มา: เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี

Symbol: PSTC