‘SCN’ ไร้กังวล ‘โรงไฟฟ้ามินบู’

บริษัท สแกน อินเตอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ SCN โดยดร.ฤทธี กิจพิพิธ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เผยชัดบริษัทไร้ความกังวลข่าวการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองที่เกิดขึ้นในเมียนมาร์เช้านี้ ด้วยโรงไฟฟ้าเป็นอุตสาหกรรมเริ่มต้นที่ทำให้เกิดการพัฒนาประเทศ ซึ่งโรงไฟฟ้ามินบูเป็นส่วนสำคัญที่ก่อให้เกิดการพัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในวงกว้างเฉกเช่นกับโรงไฟฟ้าแห่งอื่นๆในประเทศเมียนมาร์ ฉะนั้นจึงมองว่าเรื่องการเมืองไม่กระทบต่อความต้องการใช้ไฟฟ้า การผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าแต่อย่างใด โครงการจะดำเนินการและขายไฟฟ้าตามปกติ

ทั้งนี้โรงไฟฟ้ามินบูดำเนินงานและรับรู้รายได้มาแล้วตั้งแต่ปลายปี 2019 และปัจจุบันอยู่ระหว่างก่อสร้างโครงการเฟสที่ 2-4 ตามแผนที่วางไว้

ที่มา: บางกอก ออทัม

Symbol: SCN