META เผยโรงไฟฟ้ามินบูดำเนินงานและรับรู้รายได้ตามสัญญา

คุณฌอน-ศุภศิษฏ์ โภคินจารุรัศมิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ META หนึ่งในผู้ถือหุ้นหลักของ บริษัท กรีนเอิร์ธ พาวเวอร์ ไทยแลนด์ จำกัด (GEP) ผู้ดูแลโครงการโรงไฟฟ้ามินบู ชี้การเปลี่ยนแปลงทางการเมืองในเมียนมาร์ไม่ส่งผลกระทบต่อการบริหารและการจัดการโครงการฯ การดำเนินการจำหน่ายไฟฟ้า นอกจากนี้ทาง META ยังสามารถรับรู้รายได้จากงานก่อสร้าง ได้อย่างปกติตามสัญญาดำเนินงานและยังคงเป็นไปตามแผนดำเนินงาน

ที่มา: บางกอก ออทัม

Symbol: META