คณะวิศวกรรมศาสตร์ SPU จัดงานเสวนาวิชาการ Building Tech Forum 2023 งานเสวนานวัตกรรมงานอาคาร โดยวิทยากรชั้นนำระดับประเทศ

เก็บตกมาฝาก!! สำหรับกิจกรรมการเสวนาวิชาการ Building Tech Forum 2023 งานเสวนานวัตกรรมงานอาคารกับวิทยากรที่เป็นผู้นำและมีบทบาทสำคัญด้านงานอาคารของประเทศ  ที่จัดโดย คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม  เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2566 08:30 – 17:00 น. ที่ผ่านมา

สำหรับท่านที่สนใจและพลาดเข้าร่วมงานนี้ ไม่ต้องเสียใจ…เราเก็บบรรยากาศและคลิปวิดีโอการเสวนาฯ Ep1 – Ep4 มาฝากทุกท่านที่สนใจได้รับฟังข้อมูลกันด้วยนะครับ

เชิญคลิกเข้าชมจากคลิปต่างๆ ด้านล่างได้เลยครับ.!!!

คลิกชม ** บรรยากาศงาน

คลิกชมคลิบย้อนหลัง  การเสวนา Building Tech Forum 2023

** คลิบวิดีโอการเสวนา

Ep 1 : Thai Building – Culture Nature and Trend https://youtu.be/cDYVCuQ2Ok0
วิทยากรโดย ดร.วิทย์ สิทธิเวคิน ,ศ.ดร.อรรจน์ เศรษฐบุตร และผศ.ดร.ชลธิศ เอี่ยมวรวุฒิกุล

Ep 2 : Innovations and Digital Transformation in Construction Industry https://youtu.be/s-w8WGfexm0
วิทยากร โดย รศ.ดร.ต่อตระกูล ยมนาค ,คุณไผท ผดุงถิ่น และผศ.ดร.ไพจิตร ผาวัน

Ep 3 : Building System Technologies in Digital Era https://youtu.be/kHv47jM4cmo
วิทยากรโดย ผศ.ดร.สรรพวัฒน์ จตุพัฒน์วรางกูร ,ดร.ธิติ วัชรสินธพชัย และ ผศ.ดร.เด่นชัย วรเดชจำเริญ

Ep 4 : Buidling in Sustainable World https://youtu.be/dbwIxu0C4Lk
วิทยากรโดย คุณเกชา ธีรโกเมน ,คุณสุพจน์ ระวีแสงสูรย์ ,ดร.เทพฤทธิ์ ทองชุบ และผศ.ดร.ชิษณุ อัมพรายน์

ที่มา: มหาวิทยาลัยศรีปทุม