คณะศิลปศาสตร์ จับมือศูนย์สหกิจศึกษาฯ ม.ศรีปทุม หารือ บริษัท ATP เสริมแกร่งความร่วมมือทำงานประเทศญี่ปุ่น สำหรับนักศึกษา

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม จับมือ ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ SPU เข้าร่วมการประชุมหารือ ร่วมกับสถานประกอบการพันธมิตร บริษัท ATP  (Assawalert Training Program) ซึ่งมีความร่วมมือกับคณะศิลปศาสตร์มานานกว่า 5 ปี ในหลักสูตร AJLS โรงเรีนสอนภาษาญี่ปุ่นเอเชีย โดยมี ผศ.ดร.ไพบูลย์ สุขวิจิตร บาร์ คณบดีคณะศิลปศาสตร์ และอาจารย์สำรวย เหลือล้น ผู้อำนวยการศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ พร้อมด้วยคณะทำงานเข้าร่วมการประชุมหารือร่วมกัน เพื่อเสริมแกร่งความร่วมมือการทำงานที่ประเทศญี่ปุ่น สำหรับนักศึกษา SPU ผ่านโครงการพัฒนาศักยภาพสู่ความสำเร็จ ซึ่งเราตั้งเป้าหมายร่วมกันเป็นฐานส่งนักศึกษาโครงการสหกิจศึกษาและทำงาน ณ ประเทศญี่ปุ่นในอนาคต และขณะนี้คณะศิลปศาสตร์ ศูนย์สหกิจศึกษาฯ พร้อมด้วยหลักสูตร AJLS ได้ส่งนักศึกษาสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสารธุรกิจ เข้าร่วมโครงการฯในการทำงาน ณ ประเทศญี่ปุ่น และสำเร็จการศึกษาไปแล้วกว่า 75 คน

ที่คณะศิลปศาสตร์ SPU เรามุ่งมั่นที่จะสร้างและ แสวงหาโอกาส ที่จะช่วยพัฒนาทักษะทางด้านภาษาต่างประเทศสำหรับนักศึกษา เพื่อให้มีความพร้อมและเป็นที่ต้องการของสถานประกอบการชั้นนำของประเทศต่อไป ณ ที่ทำการบริษัท ATP สุขุมวิท กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2566 ที่ผ่านมา

ที่มา: มหาวิทยาลัยศรีปทุม