คณะอุตสาหกรรมเกษตร มจพ.จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “การผลิตน้ำสมุนไพรในโรงงานพาสเจอร์ไรซ์ต้นแบบ”

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปิยรัชช์ กุลเมธี คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร มจพ. ปราจีนบุรี เป็นประธานเปิดงานในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การผลิตน้ำสมุนไพรในโรงงานพาสเจอร์ไรซ์ต้นแบบ” ณ โรงงานพาสเจอร์ไรซ์ต้นแบบ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มจพ. โดยมี ผศ.ดร.ภัควัฒน์ เดชชีวะ และคุณณัฐพล ไชยคำวัง จากบริษัทโอนเนอร์ ฟู้ดส์ แมชชีนเนอรี่ จำกัด เป็นวิทยากรในการอบรมครั้งนี้ ซึ่งโครงการนี้ได้ส่งเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจในการผลิตน้ำสมุนไพรพาสเจอร์ไรซ์ด้วยเครื่อง Tubular heat exchanger รวมถึงการล้างเครื่องแบบ Clean in place (CIP) อย่างถูกต้องและปลอดภัย ให้กับนักศึกษา บุคลากร อาจารย์ และผู้ที่สนใจในการผลิตน้ำสมุนไพรพาสเจอร์ไรซ์

นอกจากนี้ยังมีคอร์สฝึกอบรมต่างๆอีกมากมาย สามารถติดตาม #คอร์สออนไลน์ #คอร์สะยะสั้น ที่น่าสนใจอื่นๆ ของคณะอุตสาหกรรมเกษตร ได้ที่ https://agro.kmutnb.ac.th/?page_id=5272

มาร่วมเรียนรู้และแชร์ประสบการณ์ด้านอาหารและอุตสาหกรรมเกษตรกับเราได้ที่ #คณะอุตสาหกรรมเกษตร #มจพ.วิทยาเขตปราจีนบุรี แล้วพบกันนะ

ศูนย์วิจัยอุตสาหกรรมเกษตร มจพ.ปราจีนบุรี เป็นหน่วยงานภายในคณะอุตสาหกรรมเกษตร ปัจจุบันศูนย์วิจัยอุตสาหกรรมเกษตร ให้บริการวิจัย และบริการวิชาการ ด้านอุตสาหกรรมเกษตร ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย อาทินักศึกษา และบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยบริษัทเอกชนวิสาหกิจชุมชน และกลุ่มผู้ผลิตสินค้า OTOPชุมชนโดยรอบมหาวิทยาลัย และหน่วยงานราชการ/เอกชน ในเขตภูมิภาค เป็นต้น

โดยประเภทของการให้บริการวิจัย และบริการวิชาการ อาทิ การฝึกอบรม สัมมนา อบรมเชิงปฏิบัติการการเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้การวิจัย (ภาคเอกชน) การให้คำแนะนำทางวิชาการ/ที่ปรึกษาทางวิชาชีพการทดสอบ ตรวจสอบการค้น คว้า สำรวจ วิเคราะห์ ฯลฯ

ผู้ที่สนใจขอรับบริการวิชาการ และวิจัย สามารถติดต่อได้ที่ เวบไซต์ : ศูนย์วิจัยอุตสาหกรรมเกษตร (http://www.agro.kmutnb.ac.th/?page_id=1207)

Facebook : ศูนย์วิจัยอุตสาหกรรมเกษตร มจพ.ปราจีนบุรี

ที่มา: ศูนย์วิจัยอุตสาหกรรมเกษตร คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ