จุฬาฯ จัดเสวนาวิชาการ Chula the Impact ครั้งที่ 17 ความก้าวหน้านวัตกรรม “เซลล์บำบัดมะเร็ง CAR-T cell” โอกาสใหม่ของผู้ป่วยมะเร็งของไทย

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและคณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ จัดเสวนาวิชาการ Chula the Impact ครั้งที่ 17 เรื่อง “ความก้าวหน้านวัตกรรม เซลล์บำบัดมะเร็ง CAR-T cell โอกาสใหม่ของผู้ป่วยมะเร็งชาวไทย” ในวันอังคารที่ 28 มีนาคม 2566 เวลา 11.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมสารนิเทศ หอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ลงทะเบียน เวลา 10.00 น.)

เพื่อนำเสนอความคืบหน้าล่าสุดของนวัตกรรมการรักษามะเร็งด้วยภูมิคุ้มกันบำบัดชนิด CAR-T cell ในผู้ป่วยมะเร็งเม็ดเลือดขาวและมะเร็งต่อมน้ำเหลือง โดยศูนย์ความเป็นเลิศด้านภูมิคุ้มกันบำบัดมะเร็ง คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย โดยได้รับความร่วมมือทางวิชาการจากมหาวิทยาลัยนาโกย่า ประเทศญี่ปุ่น ช่วยเพิ่มอัตราการรอดชีวิตและลดการกลับมาเป็นซ้ำของมะเร็งเม็ดเลือดขาวให้เกิดขึ้นในประเทศไทย

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมงานเสวนาครั้งนี้ สามารถรับชมการถ่ายทอดสด Facebook Live ทางเพจ Chulalongkorn University www.facebook.com/ChulalongkornUniversity และคณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ https://www.facebook.com/MDCU.chulalongkornuniversity

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์สื่อสารองค์กร จุฬาฯ โทร. 0-2218-3364-5 และคณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ โทร. 0-2256-4183

ที่มา: ศูนย์สื่อสารองค์กร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย