Cruise Job Fair 2023 ครั้งที่ 3 เส้นทางสู่อาชีพในสายงานบริการบนเรือสำราญระดับโลกสำหรับเด็กเรือสำราญ SPU

สาขาวิชาการจัดการบริการธุรกิจเรือสำราญ วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดกิจกรรมสุดพิเศษที่เปิดโอกาสดีๆให้กับนักศึกษาการจัดการบริการธุรกิจเรือสำราญ อย่างโครงการ “Cruise Job Fair 2023”  ซึ่งจัดต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 3 เป็นกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อประกอบการเรียนการสอนให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 3 ในรายวิชา CLB423 ภาษาอังกฤษสำหรับการสอบ Marlins Test (PREPARATION FOR MARLINS ENGLISH LANGUAGE TEST) เมื่อวันอังคารที่ 21 มีนาคม 2566 ที่ผ่านมา

โดยได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุพงศ. อวิรุทธา คณบดีวิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม เป็นประธานเปิดในพิธี พร้อมด้วย ดร.ทัศตะวัน ด่วนตระกูลศิลป์ – ดร.ชญาณิศา วงษ์พันธุ์ ร่วมบูรณาการกับรายวิชา CLB422 สัมมนาการจัดการบริการธุรกิจเรือสำราญ และที่ปรึกษาโครงการ ดร.นครินทร์ ทั่งทอง หัวหน้าสาขาวิชาการจัดการบริการธุรกิจเรือสำราญ มหาวิทยาลัยศรีปทุม

ซึ่งก่อนหน้านี้ สาขาวิชาการจัดการบริการธุรกิจเรือสำราญ ได้ผนึกกำลังกับตัวแทนบริษัทเรือชั้นนำอย่าง TSTC เพื่อเป็นการเพิ่มศักยภาพในการผลิตบัณฑิตทางด้านอุตสาหกรรมเรือสำราญ ให้มีความพร้อมในการแข่งขันในตลาดแรงงาน และสร้างความได้เปรียบให้กับนักศึกษาให้มีความรู้ความเชี่ยวชาญที่มากขึ้นแต่ไฮไลท์สำคัญอยู่ที่ บริษัทเรือชั้นนำเดินทางมาคัดเลือกนักศึกษาเพื่อเข้าร่วมทำงานกับทางบริษัทด้วยตนเอง เปิดโอกาสให้กับนักศึกษาที่กำลังจะจบการศึกษา ไม่ต้องเดินทางไปหางานแต่บริษัทมาหาเราเอง

ซึ่งผลการคัดเลือกจากคณะกรรมการ เด็กเรือสำราญผ่านการสอบสัมภาษณ์ตามเกณฑ์มาตรฐาน ได้ร่วมงานเรือ กับเรือสำราญระดับโลก “Princess Cruises”  ในปีนี้ถึง 14 คน สุดปังของจริง!! เรียกได้ว่าเป็นโครงการ “Cruise Job Fair 2023” จัดขึ้นสำหรับเด็กธุรกิจเรือสำราญจริงๆ

ที่มา: มหาวิทยาลัยศรีปทุม