สำนักวิชาศึกษาทั่วไป ร่วมกับ สำนักงานการกีฬา SPU จัดโครงการ “SPU CARE CHAIR FAIR, การสวมใส่เสื้อชูชีพ” สำหรับนักศึกษา

53ปีศรีปทุม สำนักวิชาศึกษาทั่วไป ร่วมกับ สำนักงานการกีฬา มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดโครงการ “SPU CARE CHAIR FAIR, การสวมใส่เสื้อชูชีพ” ให้กับกลุ่มนักศึกษาที่เรียนในรายวิชาวิทยาศาสตร์และสภาพแวดล้อมในโลกแห่งการเปลี่ยนแปลง (GSC154) และรายวิชาภาษาไทยเพื่อการนำเสนอ (THI120) จำนวนกว่า 280 คน โดยได้รับเกียรติจากทีมวิทยากรทางน้ำ อาจารย์ไตรสิทธิ์ ทิศาเจริญศักดิ์ และคุณทัศนัย น้อยภา ผู้ฝึกสอนว่ายน้ำกรมพลศึกษา เจ้าหน้าที่ศูนย์ประสานกีฬาทางน้ำโรงแรมดุสิตลากูน่า จังหวัดภูเก็ต มาร่วมถ่ายทอดความรู้ เกี่ยวกับการสวมใส่เสื้อชูชีพที่ถูกต้อง เพราะวิธีการสวมใส่เสื้อชูชีพให้ถูกวิธี จะเป็นสิ่งที่ช่วยชีวิตให้ปลอดภัย หากมีอุบัติบัติเหตุทางน้ำเกิดขึ้นในชีวิตประจำวัน ณ ห้องเอ็กซิบิชั่นฮอลล์ ชั้น 1 โซน A อาคาร 11 มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม.(บางเขน) เมื่อเร็วๆนี้

ที่มา: มหาวิทยาลัยศรีปทุม