คณะศิลปศาสตร์ SPU เปิดประสบการณ์และพัฒนาศักยภาพทักษะทางภาษา เยาวชนคนรุ่นใหม่ ด้วย Influencers มืออาชีพทางด้านภาษา อังกฤษ – จีน – ญี่ปุ่น

ผ่านไปแล้วสำหรับกิจกรรมดีๆ ที่ร่วมเฉลิมฉลองในวาระครบรอบ 53ปีแห่งการก่อตั้งมหาวิทยาลัยศรีปทุม ซึ่งทางคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม โดย ผศ.ดร.ไพบูลย์ สุขวิจิตร บาร์ คณบดีคณะศิลปศาสตร์ SPU ได้ตั้งใจจัดกิจกรรมให้กับน้องๆ นักเรียน นักศึกษา และศิษย์เก่า ที่สนใจทางด้านภาษา ด้วยการเชิญ Influencers ทางด้านภาษา ทั้งอังกฤษ จีน และญี่ปุ่น มาร่วมสร้างแรงบันดาลใจในการเรียนและพัฒนาทักษะทางด้านภาษา

งานนี้มีน้องๆนักเรียน นักศึกษาให้ความสนใจมาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ กันเต็มห้อง Convention ชั้น 4 อาคาร 11 มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม.(บางเขน) ซึ่งได้ Inspiration กันแบบเต็มๆ และเรียนรู้จากวิทยากร ทั้ง 3 ท่านว่าการพัฒนาทักษะภาษานั้น ต้องใช้เวลา ความขยัน มีเป้าหมายที่ชัดเจน พยายามหาแรงบันดาลให้ได้ เพื่อเป็นแรงผลักดันให้ไปถึงเป้าหมาย และที่สำคัญอย่าอาย กล้าที่จะผิด เพื่อเรียนรู้และพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น

กิจกรรมดังกล่าว สร้างการรับรู้จากคนที่รักภาษาอย่างมาก ทางคณะศิลปศาสตร์ ม.ศรีปทุม ของเราดีใจที่ได้เป็นอีกช่องทางที่ยืนยันว่า ภาษาที่ 2 หรือภาษาที่ 3 สำคัญมากๆ ที่เปิดโอกาสให้กับเรา ทั้งชีวิตส่วนตัวและการทำงาน

ที่มา: มหาวิทยาลัยศรีปทุม