เด็กคณะโลจิสติกส์ฯ ม.ศรีปทุม ชลบุรี คว้ารางวัลติดดาวระดับ 4 ดาว งานวันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2566

นักศึกษาคณะโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี คว้ารางวัลกิจกรรมติดดาวระดับ 4 ดาว โครงการเพิ่มศักยภาพและมาตรฐานบุคลากรอุดมศึกษา : บ่มเพาะและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อพัฒนาสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม ในงาน ‘วันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2566’ ผลงานเรื่อง ‘แก๊สไบโอมีเทนอัด (cbg) จากมูลจิ้งหรีด สร้างคุณค่าและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม กรณีศึกษาชุมชนสันติสุข จังหวัดสระแก้ว’ จัดโดยสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดยมีสมาชิกทีม ได้แก่ นางสาวเกตุมณี ปานเดช , นางสาวกฤติกา ทรัพย์นาค , นางสาวอรอุมา คุ้มวงษ์ และดร.กนกวรรณ สกุลทรงเดช อาจารย์ประจำคณะโลจิสติกส์และซัพพลายเชน เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ เมื่อวันจันทร์ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2566 ที่ผ่านมา

ที่มา: มหาวิทยาลัยศรีปทุม