อาจารย์คุณภาพ LSC SPU บริการวิชาการเพื่อสังคม ร่วมถ่ายทอดความรู้ด้านการจัดการโลจิสติกส์ฯ นศ.วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์

วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยศรีปทุม นำโดย ผศ.วันวิสา ด่วนตระกูลศิลป์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน พร้อมด้วยอาจารย์ทัศนีย์ มีศิริ และอาจารย์เมธี วิเชียรสรรค์ เดินทางเข้าร่วมเป็นวิทยากรในฐานะผู้เชี่ยวชาญด้านโลจิสติกส์ ในการถ่ายทอดความรู้ หัวข้อ “เกมการบริหารจัดการด้านโลจิสติกส์” โครงการพัฒนาทักษะด้านการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน แก่นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์ โดยมี นายชาญชัย พยัคฆกุล รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคบุรีรีมย์ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการฯ ณ  ห้องประชุมอินทนิล วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2566 ที่ผ่านมา

สำหรับโครงการดังกล่าวฯ จัดขึ้นเพื่อเป็นการยกระดับศักยภาพทักษะด้านการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน และเพื่อให้นักศึกษาได้ใช้ความรู้ความสามารถที่ได้จากการศึกษามาใช้ให้เกิดประโยชน์ในการปฎิบัติงาน พร้อมทั้งสามารถวางแผนและจัดการข้อมูลในระบบโลจิสติกส์ นอกจากนี้ยังทำให้นักศึกษาได้รับประสบการณ์นอกเหนือจากการศึกษาในห้องเรียน และได้เรียนรู้และเห็นถึงปัญหาต่าง ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในการดำเนินธุรกิจ

ที่มา: มหาวิทยาลัยศรีปทุม