SISB วางศิลาฤกษ์โรงเรียนนานาชาติสิงคโปร์แห่งที่ 6 สาขา จ.ระยอง

ดร.สาธิต ปิตุเตชะ (ที่ 2 จากขวา) รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข ประธานในพิธี นายนนทิกร กาญจนะจิตรา (คนซ้าย) ประธานกรรมการ และคุณยิว ฮอค โคว (ที่ 2 จากซ้าย) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร, นางสาววิลาวัณย์ แก้วกนกวิจิตร (คนขวา) ผู้อำนวยการฝ่ายรับสมัครนักเรียน และคณะผู้บริหาร บริษัท เอสไอเอสบี จำกัด (มหาชน) (SISB) พร้อมแขกผู้มีเกียรติ เนื่องในโอกาสร่วมพิธีวางศิลาฤกษ์ โรงเรียนนานาชาติสิงคโปร์ระยอง ซึ่งเป็นสาขาที่ 6 โดยเป็นการสานต่อวิสัยทัศน์ในการเป็นผู้ให้บริการด้านการศึกษาที่ทุกคนเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพได้ และโรงเรียนดังกล่าวถือเป็นโรงเรียนนานาชาติสิงคโปร์แห่งแรกในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ EEC จังหวัดระยอง พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกและสื่อการเรียนการสอนที่มีมาตรฐานระดับสากล สำหรับนักเรียนระดับชั้นเตรียมอนุบาลถึงระดับชั้นมัธยม โดยคาดว่าจะเปิดการเรียนการสอน สำหรับปีการศึกษาแรก ในเดือน สิงหาคม ปี 2566 งานดังกล่าวจัดขึ้นเมื่อเร็วๆ นี้

ที่มา: เอสไอเอสบี

Symbol: SISB