ม.รามคำแหง รับสมัครนศ.ใหม่ ภาค 2/65 (เฉพาะส่วนกลาง) พิเศษ !! ลดค่าเทียบโอน 50% สำหรับผู้ใช้สิทธิเทียบโอนจาก ม.ร.

มหาวิทยาลัยรามคำแหง เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี ภาค 2 ปีการศึกษา 2565 (เฉพาะส่วนกลาง) รับสมัครทางไปรษณีย์ 10 ตุลาคม – 11 พฤศจิกายน 2565 

รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ที่ http://iregis2.ru.ac.th วันที่ 10 ตุลาคม – 21 พฤศจิกายน 2565 และรับสมัครด้วยตนเอง วันที่ 18 – 21 พฤศจิกายน 2565 (ทุกวัน)  ณ อาคารหอประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ม.ร. (หัวหมาก)  

สิทธิพิเศษ ! ปรับลดค่าเทียบโอนหน่วยกิต 50% สำหรับผู้สมัครนักศึกษาใหม่ที่ใช้สิทธิเทียบโอนหน่วยกิต จากมหาวิทยาลัยรามคำแหง  

นอกจากนี้ยังเปิดรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า เข้าศึกษาในระบบ Pre-degree เพื่อสะสมหน่วยกิตล่วงหน้า โดยสามารถนำหน่วยกิตมาเทียบโอนได้เมื่อจบ ม.6 และยังเปิดโอกาสให้ผู้ที่ทำงานแล้วมีวุฒิอนุปริญญาได้ศึกษาเพิ่มเติม หรือเรียนปริญญาใบที่ 2 โดยสามารถเทียบโอนหน่วยกิตได้มากขึ้นทำให้สำเร็จการศึกษาเร็วขึ้น 

ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ฝ่ายรับสมัคร สำนักบริการทางวิชาการและทดสอบประเมินผล (อาคาร สวป.ชั้น 3) มหาวิทยาลัยรามคำแหง โทร. 02-310-8615, 02-310-8623  

ที่มา: มหาวิทยาลัยรามคำแหง