บางกอกแอร์เวย์ส ลงนาม MOU กับ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา มุ่งยกระดับกำลังคนอาชีวศึกษาสาขาช่างอากาศยาน และสาขาที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจการบิน

บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) โดย นางจันทร์ทิพย์ทองกันยา รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สำนักกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ (ที่ 2 จากซ้าย) ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดย นายมณฑล ภาคสุวรรณ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการอาชีวศึกษา (ที่ 3 จากซ้าย) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาสาขาช่างอากาศยานและสาขาที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจการบิน โดยมี นายทองสุข ชมภูนุช รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ส่วนซ่อมบำรุงอากาศยาน บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (ที่ 1 จากซ้าย) และนายราตรีสวัสดิ์ ธนานันต์ ผู้อำนวยการสำนักความร่วมมือ (สอศ.) (ที่ 4 จากซ้าย) เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธี ณ กระทรวงศึกษาธิการ ถ.ราชดำเนินนอก เมื่อเร็ว ๆ นี้

ที่มา: เจซีแอนด์โค คอมมิวนิเคชั่นส์