คณะอุตสาหกรรมเกษตร มจพ. เปิดบ้านให้คณะครู-นักเรียน รร.นนทรีวิทยา เยี่ยมชมห้องปฏิบัติการ พร้อมร่วมกิจกรรมเชิงปฏิบัติการ

ผศ.ดร.ปิยะรัชช์ กุลเมธี คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตปราจีนบุรี ต้อนรับคณะครูและนักศึกษาจากโรงเรียนนนทรีวิทยาคม จังหวัดปราจีนบุรี เป็นโรงเรียนภายใต้องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี จำนวน 16 คน มาศึกษาดูงานและเสริมสร้างประสบการณ์และความรู้ด้านอาหารและอุตสาหกรรมเกษตร เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2565 โดยนักศึกษาที่เข้ามาศึกษาดูงานได้เยี่ยมห้องปฏิบัติการต่าง ๆ  ของคณะ เช่น ห้องแปรรูปอาหาร และห้องเตรียมอาหาร  จากนั้นเข้ารับฟังหลักสูตรที่เปิดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีของ คณะอุตสาหกรรมเกษตร ต่อด้วยกิจกรรมเชิงปฏิบัติการด้านอาหารและอุตสาหกรรมเกษตร จากอาจารย์และเจ้าหน้าที่ รวมถึงการเข้าชมฐานเรียนรู้ต่าง ๆ ได้แก่

  • ฐานเรียนรู้เรื่อง “การหาวิตามินซีในน้ำผลไม้และอาหารโภชนาการสูง” จากหลักสูตรวิทยาศาสตร์อาหารและโภชนาการ (FSN)
  • ฐานเรียนรู้เรื่อง “วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการจัดการไข่มุกสมุนไพรเพื่อสร้างรายได้” จากหลักสูตรวิทยาศาสตร์อาหารและการจัดการ (FSM)
  • ฐานเรียนรู้เรื่อง “ความรู้พื้นฐานด้านการออกแบบบรรจุภัณฑ์และการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารและอุตสาหกรรมเกษตร” จากหลักสูตรนวัตกรรมและเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ (IPD) ซึ่งจะทำให้นักเรียนได้รับความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับอาหารและอุตสาหกรรมเกษตร ยังสามารถนำองค์ความรู้ที่ได้ไปสร้างอาชีพเสริมได้ในอนาคต

ที่มา: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ