เรียนเทควันโดกับโค้ชเช ที่โรงเรียนนานาชาติไบรท์ตัน คอลเลจ กรุงเทพฯ

พิเศษ! ทดลองเรียนฟรี 1 ครั้ง สมัครเรียนเทควันโดกับโค้ช เช ที่โรงเรียนไบรท์ตัน คอลเลจ กรุงเทพฯ สำหรับน้องๆ อายุ 5 ปี ขึ้นไป พบกับทีมนักกีฬาเทควันโดทีมชาติไทย อาจารย์ผู้สอนที่มีประสบการณ์สูง เด็กๆ สามารถพัฒนาสมาธิ ระเบียบวินัย และความมั่นใจในตนเองได้

สอบถามเพิ่มเติม

โทร 02 136 7898 หรือ อีเมล tkoedphon@brightoncollege.ac.th

ลงทะเบียนผ่านGoogle Form : https://forms.gle/SW5wthw6YCEjABSn6

ที่มา: โรงเรียนนานาชาติ ไบรท์ตัน คอลเลจ กรุงเทพ