ดร.วิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ให้เกียรติบรรยายพิเศษ หัวข้อ “สายใยไทย – จีนที่ตัดไม่ขาด” แก่ผู้เข้าร่วมอบรมหลักสูตร (T E P C I A N) รุ่นที่ 2

ดร.วิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ให้เกียรติบรรยายพิเศษ หัวข้อ “สายใยไทย – จีนที่ตัดไม่ขาด” แก่ผู้เข้าร่วมอบรมหลักสูตร Top Executive Program on China Business Insights and Network (T E P C I A N) รุ่นที่ 2 โดยหลักสูตรนี้เป็นความร่วมมือระหว่าง มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย หอการค้าไทย และมหาวิทยาลัยภาษาและวัฒนธรรมปักกิ่ง (BLCU)

โดยมี คุณสนั่น อังอุบลกุล ประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยประธานกรรมการบริหารหลักสูตร TEPCIAN รศ.ดร.ธนวรรธน์ พลวิชัย อธิการบดี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย รศ.ดร.เสาวณีย์ ไทยรุ่งโรจน์ ที่ปรึกษาประจำสภามหาวิทยาลัยหอการค้าไทยและผู้อำนวยการหลักสูตร TEPCIAN ร่วมให้การต้อนรับ บรรยากาศมีผู้เข้าร่วมอบรมในหลักสูตรร่วมฟังการบรรยายอย่างคับคั่ง ณ ห้อง 10201 อาคาร 10 ชั้น 2 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

ที่มา: มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย