มจพ. รับโล่ประกาศเกียรติคุณ เนื่องในวันงดดื่มสุราแห่งชาติ ปี 2565

ผศ.สมชาย เวชกรรม รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) เข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณ ประเภทสถาบันอุดมศึกษา และอาชีวศึกษา ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร เนื่องในวันงดดื่มสุราแห่งชาติ ปี 2565 จากสำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร ให้แก่บุคคลและองค์กรที่มีผลงานดีเด่น ด้านการป้องกัน ควบคุม การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ จำนวน 17 ราย โดยมีแพทย์หญิงวันทนีย์ วัฒนะ รองปลัดกรุงเทพมหานคร เป็นประธานในพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ วันศุกร์ที่ 8 กรกฎาคม 2565 ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร เขตปทุมวัน

ที่มา: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ