วิศวะมหิดล จัดเวิร์คช้อป 15 รร.มัธยม…เชื่อมต่อเยาวชนกับโลกอนาคตและแนวทางรับ นศ. ปี 2566

เพื่อส่งเสริมความก้าวหน้าของเยาวชนและเชื่อมต่อโลกอนาคตการศึกษาระดับมัธยมกับอุดมศึกษา และการมีส่วนร่วมขับเคลื่อนการศึกษาที่ตอบโจทย์ผู้เรียนและประเทศไทย คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล นำโดย รศ.ดร.จักรกฤษณ์ ศุทธากรณ์ คณบดี เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เปิดโลกอนาคตและแนวทางรับนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 ร่วมกับ 15 โรงเรียนที่มีความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) โดยมี ผศ.ดร.จำรัส พร้อมมาศ ที่ปรึกษาคณบดี และ ผศ.ดร.พรทิพย์ แก่งอินทร์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ พร้อมด้วย หัวหน้าภาควิชา และผู้แทนจากภาควิชาต่าง ๆ ร่วมงาน

ผศ.ดร.พรทิพย์ แก่งอินทร์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวว่า กิจกรรมในงานเป็นการเปิดวิสัยทัศน์อนาคตและการศึกษายุคโลกที่ผันผวนเปลี่ยนแปลง โอกาสและความท้าทายของเยาวชนบนเส้นทางสู่อนาคต จากหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์ระดับโลก 7 ภาควิชา ได้แก่ ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ภาควิชาวิศวกรรมเคมี ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ภาควิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ และภาควิชาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม ระบบการรับนักศึกษาเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาผ่าน TCAS และระบบรับตรงโดยส่วนงาน ตลอดจนแนะนำกิจกรรมเสริมศักยภาพการเรียนรู้และวิจัย Ecosystem ที่ก้าวหน้าทันสมัย ทุนการศึกษา สวัสดิการ เป็นต้น

ทั้งนี้โดยได้รับเกียรติจากผู้อำนวยการและอาจารย์แนะแนวจาก 15 โรงเรียน เข้าร่วมงานนี้ ประกอบด้วย โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียน โรงเรียนสตรีวิทยา โรงเรียนเทพศิรินทร์ โรงเรียนเซนต์คาเบรียล โรงเรียนสาธิตนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล (MUIDS) โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนแวนต์ โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) โรงเรียนวัดนวลนรดิศ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบางบอน โรงเรียนสตรีวิทยา 2 โรงเรียนวัดราชบพิธ โรงเรียนโพธิสารพิทยากร และโรงเรียนสารสาสน์วิเทศราชพฤกษ์  

ที่มา: เบรนเอเซีย คอมมิวนิเคชั่น