พัฒนาฝีมือแรงงานพังงา ลุย “ฝึกอาชีพ” ให้กับนักเรียนโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ จ.พังงา

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพังงา ได้ดำเนินการฝึกอาชีพให้กับนักเรียนตามโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ จ.พังงา ซึ่งขณะนี้เป็นสัปดาห์ที่ 5 ของการฝึกอาชีพ (จากระยะเวลารวม 8 สัปดาห์ หรือ 2 เดือน) โดยดำเนินการฝึกอบรมตั้งแต่วันที่ 25 เม.ย.65 – 24 มิ.ย.65 (2 เดือน) ณ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพังงา อ.ทับปุด จ.พังงา จำนวน 4 หลักสูตร ประกอบด้วย หลักสูตรช่างซ่อมและบำรุงรักษารถจักรยานยนต์  , หลักสูตรช่างเดินสายไฟฟ้าในอาคาร,หลักสูตรพนักงานบันทึกข้อมูลคอมพิวเตอร์ และหลักสูตรผู้ประกอบอาหารไทย  รวมนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการฯ 21 คน

ในขณะนี้นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการฯได้ฝึกอาชีพ เป็นการฝึกภาคปฏิบัติ เช่น การถอดประกอบโช๊คอัพรถจักรยานยนต์ ของหลักสูตรช่างซ่อมและบำรุงรักษารถจักรยานยนต์  การลงโปรแกรม,ฝึกปฏิบัติการใช้เครื่องมือวาด ของหลักสูตรพนักงานบันทึกข้อมูลคอมพิวเตอร์  การฝึกปฏิบัติการประกอบอาหารไทย เช่น การทำปอเปี๊ยะ,กุ้งอบวุ้นเส้น ผัดไทย ขนมจีนซาวน้ำ และ 10 เมนูดังที่ชาวต่างชาตินิยม ของหลักสูตรการประกอบอาหารไทย  การฝึกเดินสายไฟฟ้า(ระบบจำลองไฟฟ้าภายในบ้าน) และการดัดท่อ ของหลักสูตรช่างเดินสายไฟฟ้าภายในอาคาร ผู้เข้าอบรมมีความตั้งใจ มุมานะฝึกอาชีพตลอดระยะเวลาการฝึก เมื่อจบการฝึกอาชีพตามโครงการฯจะมีในการฝากฝึกงานในสถานประกอบกิจการ และการจัดหางตำแหน่งงานโดยสำนักงานจัดหางานจังหวัดพังงาจะเข้ามาแนะแนวอีกครั้ง          

นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพฯ กล่าวว่า ขอขอบคุณความรู้จากวิทยากรที่ได้ถ่ายทอดให้มีทักษะฝีมือติดตัว เมื่อจบการฝึกอาชีพแล้ว สามารถนำความรู้ในการอบรมครั้งนี้ ไปประกอบอาชีพเลี้ยงดูตนเองและครอบครัวได้ และจะเข้ารับการยกระดับฝีมือ และทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน เพื่อเป็นการพัฒนาฝีมือตนเองอีกในอนาคต

 

ที่มา: สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพังงา