เคเอกซ์ มจธ. จับมือ จ.ชิมาเนะ ประเทศญี่ปุ่น เพิ่มโอกาสในการพัฒนาและสนับสนุนธุรกิจระหว่างผู้ประกอบการไทยและผู้ประกอบการจังหวัดชิมาเนะ ประเทศญี่ปุ่น ได้ผลตอบรับอย่างดี

จากความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) กับ จังหวัดชิมาเนะ ประเทศญี่ปุ่น (Shimane Prefecture, Japan) เพื่อสร้างโอกาสในการเจรจาธุรกิจระหว่างผู้ประกอบการไทยและผู้ประกอบการจากจังหวัดชิมาเนะ รวมถึงการแลกเปลี่ยนความรู้ การถ่ายทอดเทคโนโลยี และการพัฒนางานวิจัย เพื่อเพิ่มมูลค่าการบริการและสินค้า เพิ่มโอกาสในการทำธุรกิจร่วมกันในอนาคต เมื่อช่วงเดือนพฤศจิกายน 2564 – เมษายน 2565 ที่ผ่านมา

ล่าสุดคณะเจ้าหน้าที่จากจังหวัดชิมาเนะ ประเทศญี่ปุ่น นำโดย Mr. Takashi Aoto Director, Overseas Expansion Office, Division for Promotion of Shimane’s Products และ Mr. So Mezuki Senior Clerk, Division for Promotion of Shimane’s Products, Department of Commerce, Industry and Labor เข้าพบ ศ. ดร.บุญเจริญ ศิริเนาวกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสำนักเคเอกซ์ มจธ. เพื่อแสดงความขอบคุณจากความร่วมมือพัฒนาและสนับสนุนผู้ประกอบการไทยและผู้ประกอบการจากจังหวัดชิมาเนะ ประเทศญี่ปุ่น ในการสร้างเครือข่ายทางธุรกิจระหว่างประเทศที่ได้ผลตอบรับอย่างดี รวมถึงการแลกเปลี่ยนความรู้ทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านต่างๆ ต่อยอดสู่การพัฒนางานวิจัยและเทคโนโลยี เพื่อเพิ่มมูลค่าการผลิตสินค้าและบริการของผู้ประกอบการ โดยตามแผนโครงการดำเนินกิจกรรมระหว่างสำนักเคเอกซ์และจังหวัดชิมาเนะจะมุ่งเน้นไปที่อุตสาหกรรมประเภท Digital Transformation (DX), Artificial Intelligence (AI) และ Internet of Things (IoT) พร้อมทั้งได้หารือถึงแนวทางในการดำเนินการร่วมกันต่อไปกับทางจังหวัดชิมาเนะ เพื่อขยายความร่วมมือไปยังอุตสาหกรรมอื่นๆ

ที่มา: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี