คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์ มจพ. จัดอบรมวาดภาพด้วยสีน้ำ ออนไลน์ ฟรี

คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) จัดอบรมวาดภาพด้วยสีน้ำ (The Essence of Watercolor) ผ่านระบบ online ZOOM ฟรี!!! ระหว่างวันที่ 21 พฤษภาคม – 23 กรกฎาคม 2565 ทุกวันเสาร์ เวลา 10.00-12.00 น. (8 ครั้ง) เปิดรับสมัครจำนวน 40 คน รายละเอียดดังนี้- วันที่ 21, 28 พฤษภาคม 2565- วันที่ 4, 11, 18 มิถุนายน 2565- วันที่ 2, 9, 23 กรกฎาคม 2565หัวข้อที่นำมาแนะนำและเสริมเทคนิคเพื่อการสร้างสรรค์ผลงานให้กันแบบ จุก จุก ไม่มีกั๊ก วิทยากร โดย อาจารย์นาวิน ตันธนะเดชาขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรม “อบรมวาดภาพด้วยสีน้ำ (The Essence of Watercolor)สมัครลงทะเบียน https://forms.gle/cU9f2qh1U5dGcsea7ผู้เข้ารับการอบรมต้องมีเวลาอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของเวลาอบรมทั้งหมด จึงได้รับใบประกาศนียบัตร”

ที่มา: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ