นศ.CIBA DPU คว้าทุนสูงสุด 1.5 ล้านบาท กองทุนยุวสตาร์ทอัพ ด้วยผลงานแอปพลิเคชันบริการจัดหาที่เรียน

เก่งสุดๆ ทีม CHOOSE STUDY  นักศึกษาวิทยาลัยบริหารธุรกิจนวัตกรรมและการบัญชี CIBA มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ได้แก่ อำพล คะหาญ นักศึกษาปริญญาโท สาขาการบัญชี และ ศุภวัฒน์  ทองดี  นักศึกษาปริญญาโท สาขาการตลาด คว้าเงินสนับสนุนสูงสุด 1,500,000 บาท ด้วยผลงานแอปพลิเคชันบริการจัดหาที่เรียน จากโปรแกรม “การเริ่มต้นสร้างธุรกิจนวัตกรรม (Pre-Seed)” กองทุนยุวสตาร์ทอัพ (Youth Startup Fund) ภายใต้โครงการยุวชนสร้างชาติ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จัดโดยสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) (NIA) และกองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (TED Fund)

ที่มา: มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์