คณะ ICT มหิดล ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “Data Analysis and Dashboard with Excel : การวิเคราะห์ข้อมูลและสร้างแดชบอร์ดด้วย Excel” รุ่นที่ 2 (Online)

คณะ ICT มหาวิทยาลัยมหิดล ขอเชิญผู้สนใจเข้าอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “Data Analysis and Dashboard with Excel : การวิเคราะห์ข้อมูลและสร้างแดชบอร์ดด้วย Excel” รุ่นที่ 2

กำหนดการอบรมวันที่ 29 – 30 มีนาคม พ.ศ. 2565 เวลา 09.00 – 16.00 น.

ในรูปแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม Webex Meetings

อัตราค่าลงทะเบียน:

  • บุคคลทั่วไป 3,600 บาท
  • บุคลากรและศิษย์เก่า ม.มหิดล 3,240 บาท
  • นักศึกษา ม.มหิดล 2,880 บาท

ลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่เว็บไซต์
https://www.ict.mahidol.ac.th/th/?event=data-analysis-and-dashboard-with-excel2

สอบถามเพิ่มเติมที่

คุณเด่น 095-437-7275  email: den.tup@mahidol.edu หรือ

คุณสารัชย์ 092-256-1570 email: sarachaya.chi@mahidol.ac.th

ติดตามข้อมูลอบรมบริการวิชาการจากคณะ ICT ม.มหิดล ได้ที่ https://www.ict.mahidol.ac.th/events/category/upcoming-training-courses/

ที่มา: คณะ ICT ม.มหิดล